Publication

Maatregelen ter compensatie of mitigatie van de verwachte negatieve verkeersveiligheidseffecten van de vrachtwagenheffing

Bijlage bij SWOV-rapport R-2019-18

Author(s)

Schepers, J.P.

Year

2020

Dit document vormt een bijlage bij het SWOV-rapport De verkeersveiligheidseffecten van vrachtwagenheffing; Verwacht effect bij heffing conform het conceptwetsvoorstel van juni 2019 (R-2019-18) en is opgesteld naar aanleiding van een aanvullende vraag van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Print this page
report

Pages

12

Publisher

SWOV, Den Haag