Publication

Het voorbereiden van verkeers(infrastructurele) maatregelen op gemeentelijk niveau (VV 3.2)

Author(s)

Boot, T.J.P.M.

Year

1984

Download

Print this page
article

Published in

Cursus Verkeersveiligheid, oktober 1984

Editor(s)

SWOV (red.)

Publisher

Orgaan voor Postacademisch onderwijs in de technische wetenschappen PATO, Intersectie Verkeerskunde, Delft