Publication

Het fasemodel van het vervoers- en verkeers(onveiligheids)proces: Dynamische systeembenadering. - Het verschijnsel verkeersonveiligheid. - Fasemodel van het vervoers- en verkeersonveiligheidsproces: Planmatig bestrijden en beheersen van verkeersonvei

VV4

Author(s)

Sanders-Kranenburg, A.

Year

1989
Print this page
article

Published in

Kursus 'Verkeersveiligheid' 1989.

Publisher

Orgaan van Postacademisch onderwijs in de vervoerswetenschappen en de verkeerskunde PAO, Delft