Publication

Gedrag van automobilisten op kruispunten

Meer duidelijkheid over voorrangssituatie op kruispunten is veiliger voor fietsers

Author(s)

Hoekstra, T.; Houtenbos, M.

Year

2013

Download

PDF icon pdf (11.93 MB)

Als de voorrangssituatie duidelijk is geregeld en aangegeven, nemen automobilisten eerder en meer snelheid terug voor fietsers die mogelijk gaan oversteken. Het weghalen van voorrangstekens leidt tot minder duidelijkheid over de voorrangssituatie en tot meer onveiligheid voor fietsers. Voor de veiligheid van fietsers is het daarom van belang dat de voorrangssituatie helder is en bij een limiet van 50 km/uur expliciet geregeld en aangegeven wordt.

Print this page
report

Report number

R-2013-11

Pages

12

Publisher

SWOV, Den Haag