Publication

Gebruik van de bromfietshelm in Nederland in de zomer van 1999

Observatie- en interviewstudie in acht Nederlandse politieregio's, uitgevoerd als nulmeting voor de evaluatie van geïntensiveerd politietoezicht in het verkeer

Author(s)

Goldenbeld, Dr. Ch. ; Batstra, J.K.

Year

2000

Het Openbaar Ministerie heeft zich tot doel gesteld naast het toezicht op rijsnelheid ook het politietoezicht op alcoholgebruik, gordelgebruik en helmgebruik door bromfietsers te stimuleren. In acht Nederlandse politieregio's worden regioplannen voor verkeershandhaving opgesteld die in de loop van 1999-2000 uitgevoerd dienen te worden. Onderdeel van elk regioplan vormt de monitoring door middel van metingen van het verkeersgedrag waarop het toezicht zich richt. Dit rapport doet verslag van de nulmeting voor deze monitoring, die eind juni 1999 is uitgevoerd om het (juiste) gebruik van de helm vast te stellen vóór de invoering van het geïntensiveerde politietoezicht. Het onderzoek bestond uit observaties en vraaggesprekken. Naast het (juiste) gebruik van de bromfietshelm is onder andere ook aandacht besteed aan de conditie van de helm en de houding van bromfietsers ten aanzien van het helmgebruik. Het onderzoek heeft aangetoond dat het helmgebruik onder bromfietsbestuurders over alle acht politieregio's op 92,5% ligt: 6 percentagepunten lager dan de 98,5% die in 1996 werd gemeten. Ook het helmgebruik onder bijrijders heeft zich in negatieve zin ontwikkeld; het percentage bijrijders zonder helm steeg van ongeveer 14% in 1996 tot 30% in 1999. Het helmgebruik en een nadere inspectie van de helm bij bromfietsers die hun medewerking verleenden aan een vraaggesprek, leverde een overwegend ongunstig beeld op. Daarbij is gebleken dat de kinband nog vaak niet gebruikt wordt door bestuurders (bij 15% het geval) dan wel te los wordt bevestigd (bij 23% het geval). Indien we ook andere aspecten van het helmgebruik in ogenschouw nemen blijkt dat slechts vier op de tien bromfietsers een goede helm heeft en deze ook goed draagt. Het gaat dan om de aspecten: goed over het voorhoofd gedragen, goedkeuringslabel in de helm, verandering van het helmoppervlak door verf of stickers, en schade aan het helmoppervlak. Al met al geven de resultaten aan, dat het gebruik van de bromfietshelm de blijvende aandacht van de verkeersveiligheidsgemeenschap verdient. De situatie is ten opzichte van 1996 duidelijk verslechterd. Op z'n minst zal verdere verslechtering in de komende jaren tegengegaan moeten worden. Dit zal moeten gebeuren door landelijke en locale voorlichting, en continu en geïntensiveerd politietoezicht.

Print this page
report

Report number

R-2000-8

Pages

26 + 44 blz.

Publisher

SWOV, Leidschendam