Publication

Fietsongevallen van 50-plussers: hoe ontstaan ze en wat kunnen we eraan doen?

Author(s)

Davidse, R.; Duijvenvoorde, K. van; Boele, M.; Doumen, M.; Duivenvoorden, K.; Louwerse, R.

Year

2015

Download

Tachtig procent van de ernstig verkeersgewonden onder de fietsers in Nederland valt bij een ongeval waarbij er geen motorvoertuig betrokken is. Het absolute aantal ernstig verkeersgewonden als gevolg van die ongevallen neemt bovendien toe. Alle reden om maatregelen te nemen om dat aantal terug te dringen. We weten echter nog maar weinig over die ongevallen door de beperkte ongevallenregistratie. SWOV voerde daarom een dieptestudie uit.

Print this page
article

Published in

Verkeersspecialist - Dossier

Volume (Issue)

214

Pages

24-26