Publication

Fietshelmcampagne 'Coole kop, helm op!' in Zeeland

Evaluatie van de effecten

Author(s)

Boele, M.; Panneman, M.; Adriaensens, L.; Goldenbeld, Ch; Blatter, B.; Commandeur, J.

Year

2016

In de periode 2010-2015 is in de provincie Zeeland de fietshelmcampagne ‘Coole kop, helm op!’ gevoerd,
waarin in totaal 32 duizend gratis fietshelmen zijn uitgereikt aan kinderen van 4-8 jaar. Het doel van deze
campagne was om jonge kinderen te stimuleren vrijwillig de fietshelm te dragen en daarmee hoofdletsel
te beperken. In dit onderzoek is de campagne geëvalueerd.

De evaluatie laat zien dat het gebruik van de fietshelm kan worden bevorderd door het gratis uitdelen van
fietshelmen aan jonge kinderen als er voldoende aandacht is - en blijft - voor extra activiteiten op het
gebied van voorlichting en educatie. In het eerste campagnejaar, waarin de campagne werd aangevuld
met activiteiten zoals lespakketten en ouderinformatie, droegen in Zeeland bijna vijf keer zo veel jonge
fietsertjes (4-8 jaar) een fietshelm als vóór de campagne: een stijging van gemiddeld 3,3% naar 15,7%.
In het controlegebied bleef het fietshelmgebruik gelijk. Dit gedragseffect is echter niet bestendigd in de
campagnejaren die volgden en waarin geen aanvullende activiteiten meer werden georganiseerd.

In Zeeland had van de jonge fietsslachtoffers op de Spoedeisende Hulp een kleiner aandeel hoofdletsel
opgelopen dan in het controlegebied. Dit zou het gevolg kunnen zijn van de campagne, maar dat is niet
met zekerheid vast te stellen vanwege de lage aantallen, waardoor het moeilijk is een significant effect op
letsel vast te stellen.

Naast aanvullende voorlichting en educatie bleek ook de ‘sociale norm’ een belangrijke factor in deze
campagne. Ouders en kinderen worden sterk beïnvloed door de norm dat men in Nederland zonder
fietshelm fietst.

Print this page