Publication

Evaluatie voortgezette rijopleiding voor motorrijders

Motorrijders rijden veiliger na training

Author(s)

Boele, M. & Craen, S. de

Year

2014

Motorrijders zijn kwetsbaar in het verkeer. Trainingen zijn een populaire maatregel om de verkeersveiligheid van motorrijders te verbeteren. Er is echter maar weinig bewijs voor de effectiviteit van trainingen. SWOV heeft daarom de voortgezette rijopleiding ‘VRO Risico’ van de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV) geëvalueerd. Deze eendaagse cursus traint motorrijders in het herkennen en analyseren van potentiële gevaren in het verkeer en het anticiperen daarop. De tweejarige evaluatie toont aan dat het volgen van de ‘VRO Risico’ op de korte termijn (na enkele maanden) een positief effect heeft op veilig rijgedrag en gevaarherkenning door motorrijders. Ook op de lange termijn (één tot anderhalf jaar na de training) blijken getrainde motorrijders veiliger te rijden dan een controlegroep die geen training heeft gevolgd. Dit is een opvallend resultaat omdat er nog geen eerdere studies zijn gevonden die een positief gedragseffect van een voortgezette rijopleiding op wetenschappelijk verantwoorde wijze hebben aangetoond.

Print this page
report

Report number

R-2014-22

Pages

12

Publisher

SWOV, Den Haag