Publication

Elementaire leerdoelen voor verkeerseducatie

Meningen van experts over verkeerseducatie in het voortgezet onderwijs

Author(s)

Twisk, Drs. D.A.M

Year

1999

Deze notitie bevat de uitkomsten van een onderzoek ten behoeve van de beantwoording van de beleidsvraag naar ‘elementaire voorwaarden (kennis en vaardigheden) voor veilige verkeersdeelname'. Opgrond van de uitkomsten van dit onderzoek, zal in een vervolgonderzoek vastgesteld worden wat het huidige kennisniveau is bij leerlingen in het voortgezet onderwijs

Print this page