Publication

Een gebruiksmodel voor een integraal registratiesysteem voor verkeersongevallen

Syllabus 12.2b

Author(s)

Carlquist, J.C.A.

Year

1974

Download

Print this page
article

Published in

Cursus Verkeersveiligheid 1974/1975

Publisher

Stichting Postakademiale Vorming Verkeerskunde