Publication

De mens of het voertuig ingepakt?

Literatuurstudie naar het botsproces tussen mens en voertuigfront en actuele ontwikkelingen op het gebied van de regelgeving

Author(s)

Sluis, Ir. J. van der ; Kampen, Ir. L.T.B. van

Year

1996

Dit rapport bespreekt de bestaande literatuur op het gebied van de toepassing van softe materialen bij voertuigen, met het oog op het botsveiliger maken van het autofront. Ook wordt ingegaan op de meer actuele ontwikkelingen rondom het onderwerp ‘softnose', zoals het botsveilig autofront kortweg wordt genoemd

Print this page