Publication

De effecten van verkeerseducatie; Grootschalige evaluatie van educatieprojecten

Nationaal Verkeersveiligheidscongres NVVC 2004

Author(s)

Twisk, D.A.M.

Year

2004

De SWOV heeft in het onderzoeksprogramma 2003-2006 een onderzoek opgenomen naar de effectiviteit van verkeerseducatie. Dit onderzoek, met de titel ‘effectiviteit van verkeerseducatie’, bestaat uit twee onderdelen: een literatuurstudie en een grootschalige evaluatie van educatieve projecten.

Print this page
article

Published in

Werken aan maximaal effect

Volume (Issue)

CD-ROM

Pages

4

Publisher

ANWB/SWOV, 's-Gravenhage/Leidschendam

Conference

21-apr-04, Rotterdam