Publication

Airbags: gevaarlijk voor kinderen?

Also published as

Airbags: gevaarlijk voor kinderen? In: Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg 29 (1997) 3: 39-40.

Author(s)

Kampen, Ir. L.T.B. van

Year

1997

Download

PDF icon pdf (1.11 MB)

In dit artikel, tevens verschenen in Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg (29/3, 1997) wordt getracht met de beschikbare kennis zo goed mogelijk antwoord te geven op bestaande vragen over mogelijk negatieve effecten van airbags in personenauto's. Erwordt met name aandacht geschonken aan de toepassing van airbags bij kinderen

Print this page