Publication

Agressief verkeersgedrag en 'ritsen'

Bijdrage ter gelegenheid van de start van campagne 'Goed ritsen voorkomt agressie op de weg', Den Haag, 13 mei 1998

Author(s)

Wegman, Ir. F.C.M.

Year

1998

Om automobilisten beter te laten ritsen heeft het ministerie van Verkeer en Waterstaat in samenwerking met de ANWB, Veilig Verkeer Nederland, het Korps Landelijke Politiediensten en het CROW het initiatief genomen voor de campagne ‘Goed ritsen voorkomt agressie op de weg'. In deze bijdrage ter gelegenheid van de start van deze campagne wordt geprobeerd aan te geven wat agressief gedrag in het verkeer precies is, welke factoren zoal tot dergelijk gedrag kunnen leiden, en welke lessen daaruit getrokken kunnen worden voor de condities waaronder men weggebruikers laat ritsen

Print this page
report

Report number

D-98-5

Pages

10

Publisher

SWOV, Leidschendam