Publication

Advies praktijkproef

OZG Scheemda

Author(s)

Hoekstra, A.T.G.; Mons, C.; Nes, C.N. van; Dijkstra, A.; Jansen, R.J.

Year

2018

Bij beoordeling van een praktijkproef met (deels) zelfrijdende voertuigen op de openbare weg is de Dienst Wegverkeer (RDW) eindverantwoordelijk voor de ontheffing. SWOV adviseert RDW over de mens-/gedragsaspecten van de betreffende praktijkproef. Deze notitie beschrijft het SWOV-advies over de proef waarin een zelfrijdende shuttle van het bedrijf NAVYA passagiers zal vervoeren tussen de ingang van het Ommelander Ziekenhuis in Scheemda en de bushalte ‘Molenstraat’ in Scheemda.

Print this page
report

Report number

R-2018-10

Pages

22 + 8

Publisher

SWOV, Den Haag