Publication

Advies praktijkproef

Bosch CONCORDA-peloton

Author(s)

Jansen, R.J.; Kamphuis, K.G.; Cleij, D.; Goede, M. de; Schepers, J.P.

Year

2020

Bij beoordeling van een praktijkproef met (deels) zelfrijdende voertuigen op de openbare weg is de Dienst Wegverkeer (RDW) eindverantwoordelijk voor de ontheffing. SWOV adviseert RDW over de mens-/gedragsaspecten van de betreffende praktijkproef. Deze notitie beschrijft het SWOV-advies over de proef met vrachtauto’s op de A270 door Bosch in het CONCORDA-project.

Print this page
report

Report number

R-2020-2

Pages

25 + 8

Publisher

SWOV, Den Haag