Publication

Advies inzake enkele onderwerpen in (de Handleiding voor) het 'Startprogramma Duurzaam Veilig Verkeer'

Author(s)

Janssen, Ir. S.T.M.C

Year

1998

In het Startprogramma Duurzaam Veilig Verkeer (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 1997) is een reeks maatregelen opgesomd die zullen worden uitgevoerd vóór het einde van 2001. De maatregelen krijgen een uitwerking in een Handleiding van het CROW. De SWOV heeft in deze notitie de voorgestelde maatregelen en de uitvoeringsvormen ervan getoetst aan de oorspronkelijke uitgangspunten van een duurzaam-veilig verkeer

Print this page
report

Report number

R-98-29

Pages

9

Publisher

SWOV, Leidschendam