Publication

Actieprogramma Verkeersveiligheid Zeeland

Maatregelen van het Meerjarenplan van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland en de Vervoerregio Zeeland

Author(s)

Wittink, Drs. R.D

Year

1995

Download

PDF icon pdf (899.61 KB)

De SWOV heeft een analyse van de verkeersonveiligheid in de provincie Zeeland gemaakt (rapport R-95-38) en een strategie opgesteld om de hierin aangegeven beleidsdoelen te realiseren (rapport R-95-39). Dit rapport behelst een actieprogramma dat met maatregelen die uitwerking geven aan de strategie

Print this page
report

Report number

R-95-40

Pages

23

Publisher

SWOV, Leidschendam