Publication

Aanpak van wetenschappelijk verkeersveiligheidsonderzoek

Syllabus 12.2a. (Collegediktaat 'Verkeersveiligheid', Deel ll)

Author(s)

Asmussen, ir. E.

Year

1973

Download

Print this page
article

Published in

Cursus Verkeersveiligheid 1973/1974

Publisher

Stichting Postakademiale Vorming Verkeerskunde