Found 157 documents.

Exploring application areas for naturalistic driving observation studies: potential for research on ITS

Publication/article
Published: 2010 (HUMANIST publications): Nes, N. van; Backer-Grøndahl, A.; Eenink, R.

Improving homogeneity by dynamic speed limit systems

Publication/article
Published: 2010 : Nes, C.N. van; Brandenburg, S.; Twisk, D.

Zelfstandig of begeleid naar school: beleving van verkeersonveiligheid door ouders van basisschoolleerlingen

Publication/report R-2010-7
Published: 2010 (SWOV): Hoekstra, A.T.G.; Mesken, J.; Vlakveld, W.P.
Tags: Road safety in numbers, Transport mode, Other modes of traffic, Risks, Policy, Human behaviour in traffic, Education, International,traffic
In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar subjectieve verkeersonveiligheid. Subjectieve verkeersonveiligheid verwijst naar persoonlijke gevoelens en beleving van verkeersonveiligheid... Read more

Evaluatie van de BROEM-cursus nieuwe stijl

Publication/report R-2010-6
Published: 2010 (SWOV): Davidse, R.J.; Hoekstra, A.T.G.
Tags: Human behaviour in traffic, Transport mode, Education, Road safety in numbers, Policy, Other modes of traffic, International,old people
Dit rapport doet verslag van een evaluatie van de BROEM-cursus. Deze cursus biedt de oudere automobilist een ontspannen gelegenheid om tijdens een rit een deskundig advies over zijn of haar rijstijl... Read more

Verkeersslachtoffers: minder is mogelijk! Hoe pakt u dat aan?

Publication/report
Published: 2010 (ANWB/SWOV/VVN): ANWB; SWOV; VVN (red)

Naturalistic Driving: naar nog meer zicht op verkeersonveiligheid

Publication/article
Published: 2010 (ANWB/SWOV/VVN): Eenink, R.; Schagen, I. van

Sociale vergevingsgezindheid nader onderzocht

Publication/article
Published: 2010 (ANWB/SWOV/VVN): Houtenbos, M.; Stelling, A.; Aarts, L.

Tien jaar Duurzaam Veilig; de balans opgemaakt

Publication/article
Published: 2010 (ANWB/SWOV/VVN): Weijermars, W.