Found 84 documents.

De effectiviteit van het Tweede Gelders Meerjarenplan Verkeersveiligheid

Publication/report R-99-10
Published: 1999 (SWOV): Wittink, Drs. R.D
Tags: Policy, Transport mode, Other modes of traffic, Human behaviour in traffic, Enforcement, Education, Road safety in numbers, Risks, Infrastructure, Technology & ITS, International,policy
Regionale Organen voor de Verkeersveiligheid in Nederland hebben een functie als platform voor overheids- en belangenorganisaties om een effectieve aanpak van verkeersveiligheidsproblemen te... Read... Read more

De ongevalsvatbaarheid van gemotoriseerde tweewielers in vergelijking met de personenauto

Publication/report R-99-14
Published: 1999 (SWOV): Polak, Dr. P.H
Tags: Transport mode, Road safety in numbers, Risks, Infrastructure, Technology & ITS, Policy, Human behaviour in traffic, Enforcement, Education, International,motorcycle
De steeds meer toenemende congestie op de Nederlandse wegen heeft de vraag doen rijzen of het gebruik van gemotoriseerde tweewielers (in plaats van de personenauto) niet wenselijk zou zijn. Om deze... Read more

De veiligheid van vrachtauto's

Publication/report R-99-31
Published: 1999 (SWOV): Kampen, Ir. L.T.B. van ; Schoon, Ing. C.C
Tags: Transport mode, Policy, Human behaviour in traffic, Road safety in numbers, Risks, International,lorry
In opdracht van Transport en Logistiek Nederland (TLN) heeft de SWOV een onderzoek verricht naar de veiligheid van zware voertuigen; dit onderzoek bestond uit twee fasen. In de eerste fase zijn...... Read more

Draagvlak voor maatregelen rond het rijbewijs voor beginnende bestuurders

Publication/report R-99-12
Published: 1999 (SWOV): Heidstra, Drs. J
Tags: Human behaviour in traffic, Transport mode, Education, Policy, Road safety in numbers, Risks, Enforcement, International,recently qualified driver
Vanwege de onevenredig grote betrokkenheid van jonge, beginnende automobilisten bij verkeersongevallen wordt overwogen om speciaal voor deze groep een aantal beperkende maatregelen rond het rijbewijs... Read more

Drug-, medicijn- en alcoholgebruik van automobilisten in Nederland

Publication/report R-99-5
Published: 1999 (SWOV): Mathijssen, M.P.M
Tags: Transport mode, Risks, Human behaviour in traffic, Enforcement, Road safety in numbers, International, Policy,driver
In het najaar van 1997 en 1998 heeft de SWOV, in samenwerking met het bureau Traffic Test en het Deltalab, een veldonderzoek uitgevoerd naar het drug-, medicijn- en alcoholgebruik van automobilisten... Read more

Duurzaam-veilig wegverkeer en de nieuwe normmens

Publication/report D-98-13
Published: 1999 (SWOV): Koornstra, Drs. M.J.
De ‘nieuwe normmens' is impliciet een aspect van het te realiseren duurzaam-veilig wegverkeer. Hoewel ‘bereikbaarheid' eveneens een belangrijke rol speelt bij het ontwerp van het duurzaam-veilige...... Read more

Een kader voor verkeerseducatie

Publication/report R-99-32
Published: 1999 (SWOV): Twisk, Drs. D.A.M. ; Levelt, Dr. P.B.M
Tags: Education, Transport mode, Other modes of traffic, Risks, Human behaviour in traffic, International,education
Dit rapport geeft de stand van zaken van verkeerseducatie in het voortgezet onderwijs (VO) weer. Het beschrijft achtereenvolgens de beleidsinitiatieven, de ondersteuningsstructuur, de leermiddelen en... Read more

Een snelheidsmeetnet ter ondersteuning van het verkeersveiligheidsbeleid

Publication/report R-99-27
Published: 1999 (SWOV): Oei, Ir. H. L ; Kooi, Ir. R.M. van der
Tags: Infrastructure, Risks, Human behaviour in traffic, Road safety in numbers, Enforcement, International,speed limit
Doel van onderhavig rapport is een samenhangend overzicht te geven van de mogelijkheden van een snelheidsmeetnet ter ondersteuning van het verkeersveiligheidsbeleid. Hiervoor is gebruik gemaakt van... Read more

Effect van kantstroken op verkeersgedrag

Publication/report R-99-19
Published: 1999 (SWOV): Kooi, Ir. R.M. van der ; Heidstra, Drs. J
Tags: Infrastructure, Transport mode, Passenger car, Freight and delivery traffic, Risks, Human behaviour in traffic, Education, Road safety in numbers, Policy, International,carriageway marking
Op erftoegangswegen buiten de bebouwde kom is een nieuwe variant in wegbelijning in opkomst: een gemarkeerde rijloper voor motorvoertuigen. De randmarkering wordt enige decimeters uit de... Read more

Effectmodel 'duurzaam-veilig'

Publication/report R-99-37
Published: 1999 (SWOV): Braimaister, Dr. Ir. L.G. ; Mulder, Ing. J.A.G
Tags: Road safety in numbers, Transport mode, Risks, Infrastructure, Technology & ITS, Policy, Human behaviour in traffic, Enforcement, Education,model (not math)
Het Startprogramma Duurzaam Veilig is van start gegaan met de uitvoering van de eerste fase. In het jaar 2000 wordt een plan opgesteld voor het uitvoeringsprogramma van de tweede fase. Die tweede...... Read more