Found 1 documents.

Verkeersveiligheidsanalyse van de gemeente Rotterdam

Publication/report R-2015-6
Published: 2015 (SWOV): Aarts, L.; Stipdonk, H.; Bos, N.
Tags: Transport mode, Other modes of traffic, Policy, Human behaviour in traffic, Infrastructure, Road safety in numbers, Risks, International,traffic
De gemeente Rotterdam wil haar beleidsplan voor verkeersveiligheid vernieuwen en is daarom geïnteresseerd in de belangrijkste verkeersveiligheidstrends in de gemeente, ook in vergelijking met andere... Read more