Found 168 documents.

De ervaringen met de uitvoering van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen 1993

Publication/report R-96-56
Published: 1996 (SWOV): Twisk, Drs. D.A.M
Tags: Policy, Transport mode, Education, Road safety in numbers, International,legislation
De Wet Rijonderricht Motorrijtuigen regelt sinds 1974 de bevoegdheid tot het geven van rijonderricht. Op 1 januari 1995 is de nieuwe Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM 1993) in werking getreden... Read more

De mens of het voertuig ingepakt?

Publication/report D-96-11
Published: 1996 (SWOV): Sluis, Ir. J. van der ; Kampen, Ir. L.T.B. van
Tags: Transport mode, Risks, Human behaviour in traffic, Bicycle, Powered two-wheeler, Passenger car, Freight and delivery traffic, Infrastructure, Technology & ITS,car
Dit rapport bespreekt de bestaande literatuur op het gebied van de toepassing van softe materialen bij voertuigen, met het oog op het botsveiliger maken van het autofront. Ook wordt ingegaan op de... Read more

'Duurzaam-veilig' in relatie tot een gebiedsgerichte aanpak

Publication/report D-96-18
Published: 1996 (SWOV): Wegman, F.C.M.
Tags: Policy, Human behaviour in traffic, Transport mode, Other modes of traffic, Enforcement, Education, Road safety in numbers,safety
De verschillende aspecten van het concept ‘duurzaam-veilig'worden besproken in relatie met een gebiedsgerichte aanpak

Duurzaam-veilig wegverkeer: van concept naar uitvoering

Publication/report R-96-34
Published: 1996 (SWOV): Roszbach, Drs. R. ; Wittink, Drs. R.D. ; Wegman, Ir. F.C.M
Tags: Infrastructure, Policy, Road safety in numbers, Transport mode, Risks, Human behaviour in traffic, Enforcement, Education, Technology & ITS, International,road network
In deze rapportage is getracht nadere uitwerking te geven aan het begrip ‘duurzaam-veilig', zodanig dat een concrete implementatie-strategie aan dit begrip kan worden verbonden. Het rapport is...... Read more

Duurzaam-veilig West-Zeeuwsch-Vlaanderen: rondweg Oostburg

Publication/report R-96-37
Published: 1996 (SWOV): Pol, Ing. W.H.M. van de
Tags: Road safety in numbers, Infrastructure, Policy, Human behaviour in traffic, Transport mode, Other modes of traffic, Risks, Technology & ITS, Enforcement, Education, International,data acquisition
In een duurzaam-veilig verkeers- en vervoerssysteem hebben gebiedsontsluitende wegen een vormgeving waarbij in tegengestelde richting rijdende voertuigen van elkaar gescheiden zijn. Op de rondweg...... Read more

Een sterkere positie voor verkeer in het onderwijs

Publication/report R-96-13
Published: 1996 (SWOV): Wittink, Drs. R.D
Tags: Education, Transport mode, Other modes of traffic, Risks, Human behaviour in traffic, International,education
In dit rapport staat de vraag centraal hoe ondersteuning van scholen ten behoeve van verkeerseducatie kan worden georganiseerd. Dezeonderzoeksvraag is uitgewerkt voor het basisonderwijs. Voor het...... Read more

Eindrapportage projectgroep geprofileerde wegmarkeringen

Publication/report
Published: 1996 (Adviesdienst Verkeer en Vervoer): Werkgroep Geprofileerde Wegmarkeringen
Werkgroep Geprofileerde Wegmarkeringen: W.J. Bak (RWS Dienst Weg- en Waterbouwkunde); E. Folles (AVV); Ing. J.T.J.M. Dopper (RWS Dienst Weg- en Waterbouwkunde); H.J. Visser (RWS Directie Oost-...

Evaluatie proefcursus Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer

Publication/report R-96-12
Published: 1996 (SWOV): Wijnolst, Drs. D.M
Tags: Road safety in numbers, Policy, Enforcement, Education,mathematical model
This report offers a description of the SWOV-program WPM (‘Weighted Poisson Methods'). A comparision is made with the well-known SAS-GENMOND procedure, in order to define WPM in terms of a SAS-GENMOD...

Evaluatie TussenTijdse Toets

Publication/report R-96-19
Published: 1996 (SWOV): Nagele, Drs. R.C. ,Traffic Test BV ; Twisk, Drs. D.A.M. ,SWOV
Tags: Transport mode, Education, Human behaviour in traffic, Infrastructure, Technology & ITS, Policy, Enforcement, Road safety in numbers, Risks, International,driver training
De overheid, de rijschoolbranche, consumentenorganisaties en het exameninstituut CBR wensen een verbetering van kwaliteit van de initiële rijopleiding. Hierbij spelen zowel bedrijfseconomische...... Read more

Evaluatie van de campagne Voorkom nekletsel

Publication/report R-96-43
Published: 1996 (SWOV): Goldenbeld, Dr. Ch
Tags: Transport mode, Infrastructure, Technology & ITS, Policy, Human behaviour in traffic, Risks, Passenger car, Freight and delivery traffic, Road safety in numbers, Enforcement, Education,...
In het najaar van 1995 is de landelijke campagne ‘Voorkom nekletsel' gestart. Deze campagne beoogde de aandacht te vestigen op het veiligheidsbelang van een juist gebruik van hoofdsteunen door...... Read more