Found 36 documents.

Modellen voor ontwikkelingen in verkeer en verkeersveiligheid

Publication/report R-99-29
Published: 1999 (SWOV): Oppe, Drs. S
Tags: Policy, Human behaviour in traffic, Road safety in numbers, Education, Transport mode, Risks, International,safety
In het kader van het COSTprogramma van de Europese Commissie heeft een vergelijkend onderzoek plaatsgevonden naar de bruikbaarheid van diverse methoden van onderzoek voor het beschrijven en verklaren... Read more

Monitoring van verkeersveiligheid

Publication/report R-99-20
Published: 1999 (SWOV): Bijleveld, Drs. F.D
Tags: Road safety in numbers, Transport mode, Technology & ITS, Policy, Human behaviour in traffic, Risks, Other modes of traffic, International,mathematical model
In opdracht van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) is door de SWOV een rekenmodel ontwikkeld voor de monitoring van de verkeersveiligheid. De basis hiervan vormen analysetechnieken die reeds... Read more

Onveiligheid van brom- en snorfietsers in Zeeland

Publication/report R-99-36
Published: 1999 (SWOV): Schoon, Ing. C.C
Tags: Transport mode, Other modes of traffic, Risks, Infrastructure, Technology & ITS, Policy, Human behaviour in traffic, Enforcement, Education, International,Moped; moped rider; injury; fatality;...
In opdracht van het Regionaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid (ROV) Zeeland heeft de SWOV een rapportage opgesteld over de omvang van de verkeersonveiligheid van brom- en snorfietsers in Zeeland... Read more

Opzet van een maatregelcatalogus verkeersveiligheid

Publication/report R-99-15
Published: 1999 (SWOV): Davidse, Drs. R.J
Tags: Policy, Human behaviour in traffic, Road safety in numbers, Transport mode, Risks, Infrastructure, Technology & ITS, Enforcement, Education,safety
In het verleden is gebleken dat er bij uitvoerders van verkeersveiligheidsbeleid sterke behoefte bestaat aan recente inzichten in de effectiviteit en de kosten van maatregelen. Een overzicht dat de... Read more

Overzicht van publikaties in 1998

Publication/report R-99-3
Published: 1999 (SWOV): SWOV, Afdeling Voorlichting en Publiciteit
Tags: Road safety in numbers, Transport mode, Risks, Infrastructure, Technology & ITS, Policy, Human behaviour in traffic, Enforcement, Education, International,bibliography
Dit document bevat een lijst met publikaties die in 1998 door of (mede) in opdracht van de Stichting Wetenscahppelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV zijn uitgebracht

Praktijkervaringen met de veiligheid van een aantal wegvarianten en uitvoeringen

Publication/report R-99-9
Published: 1999 (SWOV): Minnen, J. van
Tags: Policy, Human behaviour in traffic, Infrastructure, Road safety in numbers, International,safety
In 1997 verscheen een publicatie van het CROW waarin uitvoerig wordt ingegaan op de functionele en operationele eisen die aan een duurzaam-veilige infrastructuur gesteld moeten worden. Daarmee is de... Read more

Rapporten, publikaties, brochures en artikelen 1997 t/m 1998

Publication/report R-99-4
Published: 1999 (SWOV): SWOV, Afdeling Voorlichting en Publiciteit
Tags: Road safety in numbers, Transport mode, Risks, Infrastructure, Technology & ITS, Policy, Human behaviour in traffic, Enforcement, Education, International,bibliography
in dit overzicht treft u een lijst met publikaties aan die door of (mede) in opdracht van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV zijn uitgebracht in de jaren 1997 t/m 1998... Read more

Road Safety Audit, tools, procedures, and experiences: a literature review and recommendations

Publication/report D-99-5
Published: 1999 (SWOV): Kooi, Ir. R.M. van der, (ed.)
Tags: Infrastructure, Policy, Human behaviour in traffic, Road safety in numbers, Technology & ITS, International,audit
Introduction This report describes tools and procedures established in different countries which apply Road Safety Audits (RSA). These RSAs are utilized to identify potential safety problems and...

Safety standards for express roads

Publication/report D-99-4
Published: 1999 (SWOV): Hummel, Drs. Ing. T
Tags: Infrastructure, Technology & ITS, Policy, Human behaviour in traffic, Road safety in numbers,motorway
The objective of the SAFESTAR project is the formulation of design standards or recommendations exclusively based on safety arguments. Workpackage 3 (WP3) of SAFESTAR, of which this report is the...

Schatting van de effecten van verlaging van de wettelijke limiet voor alcoholgebruik in het verkeer

Publication/report R-99-11
Published: 1999 (SWOV): Mathijssen, M.P.M
Tags: Road safety in numbers, Risks, Human behaviour in traffic, Enforcement, International, Transport mode, Infrastructure, Technology & ITS, Policy, Education,blood alcohol content
De SWOV heeft geprobeerd een inschatting te maken van de mogelijke effecten van verlaging van de wettelijke limiet voor het bloedalcoholgehalte van automobilisten, al of niet met een intensivering... Read more