Found 1 documents.

Ouderen en ITS: samen sterk(er)?

Publication/report R-2003-30
Published: 2004 (SWOV): Davidse, Drs. R.J.
Tags: Transport mode, Passenger car, Risks, Infrastructure, Technology & ITS, Human behaviour in traffic,old people
In de loop der jaren komen er steeds meer Intelligente Transportsystemen (ITS) op de markt. Veel systemen zijn ontworpen als comfortsysteem, enkele beogen de verkeersveiligheid te vergroten. In dit... Read more