Found 2 documents.

Veiligheidsaspecten van het concept 'Bypasses voor bereikbaarheid'

Publication/report R-2004-6
Published: 2004 (SWOV): Dijkstra, Ir. A.; Hummel, drs. ing. T.
Tags: Policy, Human behaviour in traffic, Transport mode, Other modes of traffic, Risks, Infrastructure, Road safety in numbers, International,safety
De doorstroming op het Nederlandse hoofdwegennet neemt geleidelijk af door een toenemend gebruik en een nagenoeg gelijkblijvende capaciteit. Daarmee komt de bereikbaarheid van de economische centra... Read more

Ouderen en ITS: samen sterk(er)?

Publication/report R-2003-30
Published: 2004 (SWOV): Davidse, Drs. R.J.
Tags: Transport mode, Passenger car, Risks, Infrastructure, Technology & ITS, Human behaviour in traffic,old people
In de loop der jaren komen er steeds meer Intelligente Transportsystemen (ITS) op de markt. Veel systemen zijn ontworpen als comfortsysteem, enkele beogen de verkeersveiligheid te vergroten. In dit... Read more