Found 5112 documents.

Does agreement mean accuracy? Evaluating glance annotation in naturalistic driving data

Publication/article
Published: 2020 : Jansen, R.J.; Kint, S.T. van der; Hermens, F.
Tags: Human behaviour in traffic,
Naturalistic driving studies often make use of cameras to monitor driver behavior. To analyze the resulting video images, human annotation is often adopted. These annotations then serve as the ‘gold...

Met elkaar in gesprek over effectieve verkeershandhaving

Publication/brochure Factsheet SPV-D7
Published: 2020 (Kennisnetwerk Strategisch Plan Verkeersveiligheid): SWOV; CROW

The persuasive automobile: Design and evaluation of a persuasive lane-specific advice human machine interface

Publication/article
Published: 2020 : Gent, P. van; Farah, H.; Nes, N. van; Arem, B. van
Tags: Technology & ITS,
Traffic congestion is a major societal challenge. By advising drivers on the optimal lane to drive, traffic flow can be improved, and congestion reduced. In this paper we describe the development of...

Pleidooi: Van 50 naar 30! (Maar niet overal)

Publication/article
Published: 2020 : Tacq, R.; Andriesse, R.; Walraad, A.; Schutte, M.; Dijkstra, A.; Godefrooij, H.
Tags: Infrastructure, Policy,
Voor de veiligheid en leefbaarheid in onze dorpen en steden zou de snelheid op veel wegen binnen de bebouwde kom verlaagd moeten worden naar 30 km/uur. Maar op een deel van de wegen blijft 50 km/uur... Read more

Kansrijk mobiliteitsbeleid 2020

Publication/report PBL publicatienummer 4137
Published: 2020 (Planbureau voor de Leefomgeving): Centraal Planbureau en Planbureau voor de Leefomgeving
Tags: Policy,
Kansrijk mobiliteitsbeleid 2020 is onderdeel van de reeks Kansrijk Beleid van het Centraal Planbureau, het Planbureau voor de Leefomgeving en het Sociaal en Cultureel Planbureau. De reeks maakt...... Read more

Maatregelen ter compensatie of mitigatie van de verwachte negatieve verkeersveiligheidseffecten van de vrachtwagenheffing

Publication/report
Published: 2020 (SWOV): Schepers, J.P.
Tags: Transport mode, Freight and delivery traffic, Infrastructure,
Dit document vormt een bijlage bij het SWOV-rapport De verkeersveiligheidseffecten van vrachtwagenheffing; Verwacht effect bij heffing conform het conceptwetsvoorstel van juni 2019 (R-2019-18) en is... Read more

Programme Advisory Board

The Programme Advisory Board (PAR) is formed by representatives of parties with an in interest in the results of the SWOV research: national government, provincial and local governments, private...... Read more

Scientific Advisory Board

The task of the Scientific Advisory Board (WAR) is to advise SWOV's supervisors and managing director and to consequently improve the quality of the research. The members of the WAR represent... Read... Read more