Found 15 documents.

Gedrag van automobilisten op kruispunten

Publication/report R-2013-11
Published: 2013 (SWOV): Hoekstra, T.; Houtenbos, M.
Tags: Transport mode, Human behaviour in traffic, Risks, Infrastructure, International, Policy,driver
Als de voorrangssituatie duidelijk is geregeld en aangegeven, nemen automobilisten eerder en meer snelheid terug voor fietsers die mogelijk gaan oversteken. Het weghalen van voorrangstekens leidt tot... Read more

Maken automobilisten in hun gedrag onderscheid tussen kruisende fietsers en automobilisten?

Publication/report R-2013-11A
Published: 2013 (SWOV): Hoekstra, A.T.G.; Houtenbos, M.
Tags: Transport mode, Human behaviour in traffic, Risks, Infrastructure, International, Policy,driver
Een van de risicovolle situaties voor fietsers is de interactie met gemotoriseerd verkeer. Bij beleidsvorming en inrichting van de wegomgeving worden geregeld aannamen gedaan over de wijze waarop...... Read more

Preliminary results from a field experiment on e-bike safety: Speed choice and mental workload for middle-aged and elderly cyclists

Publication/article
Published: 2013 : Twisk, D.A.M.; Boele, M.J.; Vlakveld, W.P.; Christoph, M.; Sikkema, R.K.; Remij, R.; Schwab, A.L.

Invloedsfactoren voor rijden onder invloed van alcohol en regionale verschillen daarin

Publication/report D-2013-8
Published: 2013 (SWOV): Bijleveld, F.D.; Houwing, S.; Duivenvoorden, C.W.A.E.; Bos, N.M.
Tags: Risks, Human behaviour in traffic, Enforcement, Transport mode, Infrastructure, Road safety in numbers, Policy, International,drunkenness
Sinds de jaren zeventig wordt in Nederland onderzoek uitgevoerd naar rijden onder invloed van alcohol in weekendnachten. Mede op basis van de resultaten van dat onderzoek kan de invloed van... Read... Read more

Monitoring snelheid in het verkeer

Publication/report H-2013-2
Published: 2013 (SWOV): Goldenbeld, Ch.; Aarts, L.T.
Tags: Risks, Infrastructure, Human behaviour in traffic, Transport mode, Other modes of traffic, Policy, Road safety in numbers, Enforcement, Education, Technology & ITS, International,speed
Naast goede ongevallengegevens zijn er verkeersveiligheidsindicatoren nodig om decentraal beleid op te kunnen baseren. Bij diverse overheden is de vraag ontstaan om gegevens daarvoor te gaan... Read... Read more

Regionale verschillen in relatie tot de verkeersveiligheid

Publication/report R-2013-14
Published: 2013 (SWOV): Aarts, L.T.; Bax, C.A.
Tags: Transport mode, Other modes of traffic, Policy, Human behaviour in traffic, Road safety in numbers, International,traffic
Sinds het begin van de jaren negentig is het (verkeersveiligheids)beleid in Nederland in toenemende mate gedecentraliseerd, onder andere omdat dit de kans biedt om het beleid beter toe te snijden op... Read more

Bermveiligheid 80-wegen uitgediept

Publication/article
Published: 2013 : Petegem, J.W.H. van

Een nieuwe kijk naar dwarsprofielen op 80 km/uur wegen

Publication/article
Published: 2013 : Schermers, G.; Petegem, J.W.H. van

A road safety performance indicator for vehicle fleet compatibility

Publication/article
Published: 2013 : Christoph, M.; Vis, M.A.; Rackliffc, L.; Stipdonk, H.
Tags: Road safety in numbers, Transport mode, Passenger car, Policy, International,