Found 129 documents.

Annual Statistical Report - 2011

Publication/report
Published: 2011 (European Commission): Brandstaetter, C.; Evgenikos, P.; Yannis, G.; Papantoniou, P.; Argyropoulou, E.; Broughton, J.; Knowles, J.; Reurings, M.; Vis, M.; Pace, J F.; López-de-Cozar, E.; Pérez-Fuster, P.; Sanmartín J.; Haddak, M.

Bermongevallen in Zeeland: karakteristieken en oplossingsrichtingen

Publication/report R-2011-20
Published: 2011 (SWOV): Davidse, R.J.; Doumen, M.J.A.; Duijvenvoorde, K. van; Louwerse, W.J.R.
Tags: Road safety in numbers, Transport mode, Risks, Infrastructure, Technology & ITS, Policy, Human behaviour in traffic, Enforcement, Education, International,run off the road (accid)
In deze studie is met behulp van weginspecties en interviews zo veel mogelijk informatie verzameld over alle ernstige bermongevallen die gebeurd zijn in Zeeland in de periode maart 2009 tot en met... Read more

Bermongevallen: karakteristieken, ongevalsscenario's en mogelijke interventies

Publication/report R-2011-24
Published: 2011 (SWOV): Davidse (red.), R.J.
Tags: Road safety in numbers, Transport mode, Risks, Infrastructure, Technology & ITS, Policy, Human behaviour in traffic, Enforcement, Education, International,run off the road (accid)
Met weginspecties, voertuiginspecties en interviews is in deze studie zo veel mogelijk informatie verzameld over bermongevallen. Het gaat om alle ernstige bermongevallen die gebeurd zijn in de...... Read more

Herijking speerpunten van de regionale verkeershandhavingsteams

Publication/report R-2011-21
Published: 2011 (SWOV): Mesken, J.; Goldenbeld, Ch.; Vlakveld, W.P.
Tags: Enforcement, Human behaviour in traffic, Transport mode, Other modes of traffic, Policy, Road safety in numbers, Risks, Education, Technology & ITS, International,enforcement (law)
De SWOV heeft in opdracht van het Landelijk Parket Team Verkeer (LP Team Verkeer) van het Openbaar Ministerie een onderzoek gedaan ten behoeve van de herijking van de speerpunten van de regionale...... Read more

Monitor verkeersveiligheid 2011

Publication/report R-2011-26
Published: 2011 (SWOV): Norden, Y. van; Goldenbeld, Ch.; Weijermars, W.A.M.
Tags: Policy, Human behaviour in traffic, Transport mode, Other modes of traffic, Risks, Road safety in numbers, Infrastructure, Technology & ITS, Enforcement, Education, International,safety
In dit rapport bespreken we de recente ontwikkelingen in de verkeersonveiligheid in Nederland. De ontwikkelingen in het aantal verkeersdoden (tot en met het jaar 2010), het aantal ernstig... Read more

The roles of motorcyclists and car drivers in conspicuity-related motorcycle crashes

Publication/report R-2011-25
Published: 2011 (SWOV): Craen, S. de; Doumen, M.; Bos, N.; Norden, Y. van
Tags: Transport mode, Human behaviour in traffic, Education, Risks, Road safety in numbers, Policy, Enforcement,motorcycle
Motorcycles are vulnerable in traffic. In comparison with drivers of motorised four-wheeled vehicles, motorcyclists have a high risk of fatal or serious injury due to a crash. The main type of...

Verkeersveiligheidsverkenning 2020: bouwstenen voor bijstelling van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid

Publication/report R-2011-22
Published: 2011 (SWOV): Weijermars, W.A.M.; Wesemann, P.
Tags: Road safety in numbers, Policy, Human behaviour in traffic, Enforcement, Education, Risks, Transport mode, Other modes of traffic, International,forecast
Dit rapport beschrijft de resultaten van de tweede fase van het SWOV-project Verkeersveiligheidsverkenning 2020. In de eerste fase van dit project (Wesemann & Weijermars, 2011) zijn prognoses...... Read more

Do crashes and near crashes in simulator-based training enhance novice drivers' visual search for latent hazards?

Publication/article
Published: 2011 : Vlakveld, W.; Romoser, M.R.E.; Mehranian, H.; Diete, F.; Pollatsek, A.; Fisher, D.L.

Driving simulators as training and evaluation tools: Novice drivers

Publication/article
Published: 2011 (CRC Press): Pollatsek, A.; Vlakveld, W.; Kappé, B.; Pradhan, A.K.; Fisher, D.L.

Short training improves hazard perception young novice drivers

Publication/article
Published: 2011 (SWOV): SWOV