Found 10 documents.

De invloed van een verschuiving in beginnersmobiliteit op de trendbreuk in het aantal verkeersdoden tussen 2003 en 2004

Publication/report D-2010-8
Published: 2010 (SWOV): Stipdonk, H.L.; Bijleveld, F.D.
Tags: Risks, Human behaviour in traffic, Education, Road safety in numbers, Policy, Bicycle, Powered two-wheeler, Passenger car, Freight and delivery traffic, Transport mode, International,fatality
Het aantal verkeersdoden vertoont de laatste decennia een dalende trend. In 2004 is het aantal verkeersdoden relatief sterk gedaald, met ruim tweehonderd ten opzichte van 2003. Een nieuwe factor — in... Read more

Euro NCAP, a safety tool

Publication/archived fact sheet
Published: 2010 (SWOV): SWOV
Tags: International, Transport mode, Passenger car, Risks,

Euro NCAP, een veiligheidsinstrument

Publication/archived fact sheet
Published: 2010 (SWOV): SWOV
Tags: Transport mode, Passenger car, Risks, International,

Whiplash and prevention

Publication/archived fact sheet
Published: 2010 (SWOV): SWOV
Tags: Risks, Transport mode, Passenger car,

Whiplash en preventie

Publication/archived fact sheet
Published: 2010 (SWOV): SWOV
Tags: Transport mode, Passenger car, Risks,

Verkeersveiligheidseffecten van het Haagse verkeerscirculatieplan

Publication/report R-2010-10
Published: 2010 (SWOV): Reurings, M.C.B.
Tags: Policy, Human behaviour in traffic, Transport mode, Bicycle, Powered two-wheeler, Passenger car, Freight and delivery traffic, Road safety in numbers, Infrastructure, Risks, International,planning
Het Europese 6e kaderproject INTARESE heeft als doel een methodiek te ontwikkelen waarmee de gezondheidsrisico's van beleidsopties beoordeeld kunnen worden. Een van de beleidsterreinen is verkeer en... Read more

Schatting van verkeersveiligheidseffecten van intelligente voertuigsystemen

Publication/report R-2010-8
Published: 2010 (SWOV): Christoph, M.W.T.
Tags: Road safety in numbers, Transport mode, Passenger car, Technology & ITS,intelligent transport system
Er komen steeds meer mogelijkheden in het voertuig om de bestuurder te helpen comfortabel, veilig en zuinig te rijden. De vraag is of deze systemen inderdaad leiden tot een betere veiligheid en...... Read more

Statusonderkenning, risico-onderkenning en kalibratie bij verkeersdeelnemers

Publication/report R-2010-2
Published: 2010 (SWOV): Davidse, R.J., Vlakveld, W.P., Doumen, M.J.A. & Craen, S. de
Tags: Transport mode, Passenger car, Risks, Human behaviour in traffic,traffic
In Door met Duurzaam Veilig (Wegman & Aarts, 2005) zijn naast de drie oorspronkelijke principes van een duurzaam veilig verkeerssysteem twee nieuwe principes geïntroduceerd: (sociale)... Read more

Seat belt reminders

Publication/archived fact sheet
Published: 2010 (SWOV): SWOV
Tags: Transport mode, Passenger car, Risks,

Gordelverklikkers

Publication/archived fact sheet
Published: 2010 (SWOV): SWOV
Tags: Transport mode, Passenger car, Risks,