Found 34 documents.

A trail to a safer country

Publication/report R-99-38E
Published: 1999 (SWOV): Mulder, Ing. J.A.G. ; Wegman, Ir. F.C.M
Tags: Policy, Human behaviour in traffic, Transport mode, Other modes of traffic, Road safety in numbers, Risks, Infrastructure, Enforcement, Education, International,safety
In all countries of the world people are trying to improve road safety. In road safety literature, however, there are many indications that road safety improvements are moving slowly. Several causes...

Aanbod en resultaten van verkeerseducatie: een onderzoeksopzet

Publication/report R-99-34
Published: 1999 (SWOV): Levelt, Dr. P.B.M
Tags: Road safety in numbers, Human behaviour in traffic, Education, Risks, Policy, International,interview
In dit werkdocument wordt onderzoek voorbereid naar het verkeerseducatieaanbod in de basisvorming en naar de resultaten van dit aanbod bij leerlingen. Deze activiteiten worden uitgevoerd in opdracht... Read more

Alcoholgebruik door beroepschauffeurs

Publication/report R-99-24
Published: 1999 (SWOV): Heidstra, Drs. J. ; Mathijssen, M.P.M
Tags: Human behaviour in traffic, Transport mode, Risks, Enforcement, Road safety in numbers, International, Policy, Infrastructure,occupation (work)
De maatschappelijke schade als gevolg van alcoholongevallen in het wegverkeer in Nederland bedraagt jaarlijks naar schatting circa ƒ 2 miljard. Alcoholgebruik binnen de sector van het beroepsvervoer... Read more

CRASH - Community Road Accident System Homepage

Publication/report R-99-22
Published: 1999 (SWOV): Brouwer, Drs. M. ; Poppe, F. ; Blokpoel, A. ; Kars, V
Tags: Policy, Education, Road safety in numbers, Transport mode, Risks, Human behaviour in traffic, International,information documentation
In its European Road Safety Programme 1997 - 2001 the European Commission stresses the importance of the dissemination of data and knowledge. There exists a lot of information which is not optimally...

De effectiviteit van het Tweede Gelders Meerjarenplan Verkeersveiligheid

Publication/report R-99-10
Published: 1999 (SWOV): Wittink, Drs. R.D
Tags: Policy, Transport mode, Other modes of traffic, Human behaviour in traffic, Enforcement, Education, Road safety in numbers, Risks, Infrastructure, Technology & ITS, International,policy
Regionale Organen voor de Verkeersveiligheid in Nederland hebben een functie als platform voor overheids- en belangenorganisaties om een effectieve aanpak van verkeersveiligheidsproblemen te... Read... Read more

De ongevalsvatbaarheid van gemotoriseerde tweewielers in vergelijking met de personenauto

Publication/report R-99-14
Published: 1999 (SWOV): Polak, Dr. P.H
Tags: Transport mode, Road safety in numbers, Risks, Infrastructure, Technology & ITS, Policy, Human behaviour in traffic, Enforcement, Education, International,motorcycle
De steeds meer toenemende congestie op de Nederlandse wegen heeft de vraag doen rijzen of het gebruik van gemotoriseerde tweewielers (in plaats van de personenauto) niet wenselijk zou zijn. Om deze... Read more

De veiligheid van vrachtauto's

Publication/report R-99-31
Published: 1999 (SWOV): Kampen, Ir. L.T.B. van ; Schoon, Ing. C.C
Tags: Transport mode, Policy, Human behaviour in traffic, Road safety in numbers, Risks, International,lorry
In opdracht van Transport en Logistiek Nederland (TLN) heeft de SWOV een onderzoek verricht naar de veiligheid van zware voertuigen; dit onderzoek bestond uit twee fasen. In de eerste fase zijn...... Read more

Draagvlak voor maatregelen rond het rijbewijs voor beginnende bestuurders

Publication/report R-99-12
Published: 1999 (SWOV): Heidstra, Drs. J
Tags: Human behaviour in traffic, Transport mode, Education, Policy, Road safety in numbers, Risks, Enforcement, International,recently qualified driver
Vanwege de onevenredig grote betrokkenheid van jonge, beginnende automobilisten bij verkeersongevallen wordt overwogen om speciaal voor deze groep een aantal beperkende maatregelen rond het rijbewijs... Read more

Drug-, medicijn- en alcoholgebruik van automobilisten in Nederland

Publication/report R-99-5
Published: 1999 (SWOV): Mathijssen, M.P.M
Tags: Transport mode, Risks, Human behaviour in traffic, Enforcement, Road safety in numbers, International, Policy,driver
In het najaar van 1997 en 1998 heeft de SWOV, in samenwerking met het bureau Traffic Test en het Deltalab, een veldonderzoek uitgevoerd naar het drug-, medicijn- en alcoholgebruik van automobilisten... Read more

Een kader voor verkeerseducatie

Publication/report R-99-32
Published: 1999 (SWOV): Twisk, Drs. D.A.M. ; Levelt, Dr. P.B.M
Tags: Education, Transport mode, Other modes of traffic, Risks, Human behaviour in traffic, International,education
Dit rapport geeft de stand van zaken van verkeerseducatie in het voortgezet onderwijs (VO) weer. Het beschrijft achtereenvolgens de beleidsinitiatieven, de ondersteuningsstructuur, de leermiddelen en... Read more