Found 137 documents.

Het effect van de bonus/malus-regeling op schademeldingen

Publication/report R-98-47
Published: 1998 (SWOV): Bijleveld, Drs. F.D
Tags: Human behaviour in traffic, Risks, Enforcement, Education,insurance
In deze rapportage wordt een antwoord gegeven op de vraag of (negatieve/positieve) financiële consequenties met betrekking tot het rijden met of zonder schade, tot minder ongevallen leiden. Deze...... Read more

Het effect van de inzet van een helikopter-traumateam bij ongevallen

Publication/report
Published: 1998 (Erasmus Universiteit (CGBR) / SWOV): Charro (CGBR), Dr. F.Th. de; Oppe, drs. S.

Het effect van de inzet van een helikopter-traumateam bij ongevallen

Publication/report
Published: 1998 (Erasmus Universiteit (CGBR) / SWOV): Charro (CGBR), Dr. F.Th. de; Oppe, drs. S.

'In-depth'-onderzoek van verkeersongevallen

Publication/report R-98-20
Published: 1998 (SWOV): Kampen, Ir. L.T.B. van ; Harris, S. MA
Tags: Road safety in numbers, Transport mode, Risks, Policy, Human behaviour in traffic, Enforcement, Education,accident
In dit onderzoek is nagegaan wat de (meer)waarde is van ongevallenonderzoek door middel van de zogenoemde ‘in-depth'-methode ten opzichte van andere onderzoeksmethoden. Onder de ‘in-depth'-methode... Read more

Intelligente snelheidsadaptatie ISA

Publication/report R-98-52
Published: 1998 (SWOV): Oei, Ir. H.L
Tags: Infrastructure, Technology & ITS, Transport mode, Risks, Human behaviour in traffic, Enforcement, Education, International,speed limit
Binnen de ontwikkelingen op het gebied van telematica in de geïndustrialiseerde wereld neemt intelligente snelheidsbeheersing een belangrijke plaats in. Met name in Zweden - waar in het ‘vision zero... Read more

Internationale samenwerking Verenigde Staten en Nederland op het gebied van verkeersveiligheidsonderzoek

Publication/report R-98-45
Published: 1998 (SWOV): Wouters, Drs. P.I.J
Tags: International, Policy, Human behaviour in traffic,international
In het kader van een overeenkomst tot samenwerking tussen het ‘Department of Transportation' in de Verenigde Staten en het ministerie van Verkeer en Waterstaat zijn er besprekingen gevoerd tussen...... Read more

Inventarisatie inhoud Voortgezette Rijopleiding voor motorrijders en vereiste kennis en vaardigheden bij instructeurs

Publication/report R-98-34
Published: 1998 (SWOV): Goldenbeld, Dr. Ch
Tags: Transport mode, Education, Policy, Road safety in numbers, Risks, Infrastructure, Technology & ITS, Human behaviour in traffic, Enforcement, International,driving instructor
Op 1 januari 1995 is de nieuwe Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM 1993) in werking getreden. De nieuwe wetgeving stelt strengere eisen aan de rij-instructeurs. Doel van deze hogere kwaliteitseisen... Read more

Inventarisatie projecten 'duurzaam-veilig'

Publication/report R-98-31
Published: 1998 (SWOV): Mulder, Ing. J.A.G
Tags: Policy, Human behaviour in traffic, Infrastructure, Road safety in numbers, International,safety
De SWOV heeft in 1997 een plan opgesteld voor het verwerven en overdragen van kennis die nodig is bij het verwezenlijken van een duurzaam-veilig verkeerssysteem. In dit rapport een overzicht gegeven... Read more

Investeren in een duurzaam-veilig wegverkeerssysteem

Publication/report R-98-58
Published: 1998 (SWOV): Poppe., F
Tags: Road safety in numbers, Policy, Human behaviour in traffic, Transport mode, Other modes of traffic, International,cost
Dit rapport bouwt voort op eerder gerapporteerd onderzoek omtrent de kosten van de verkeersonveiligheid, en de daardoor ontstane maatschappelijke rentabiliteit van het investeren in een duurzaam-...... Read more

Jaarverslag 1997

Publication/report R-98-1
Published: 1998 (SWOV): SWOV, Afdeling Voorlichting en Publiciteit