Found 137 documents.

Best practice to promote cycling and walking

Publication/report
Published: 1998 (Danish Road Directorate): Dijkstra et al., A.
ADONIS stands for Analysis and Development of New Insight into Substitution of Short Car Trips by Cycling and Walking. As a component of this European project, this document comprises information...

Bijdrage van de SWOV aan het Onderzoeksjaarplan Verkeersveiligheid 1998

Publication/report R-98-4
Published: 1998 (SWOV): Wegman, Ir. F.C.M.
Tags: Policy, Human behaviour in traffic, Road safety in numbers, International,safety
Elk jaar wordt door het ministerie van Verkeer en Waterstaat een Onderzoeksjaarplan Verkeersveiligheid opgesteld. Zo'n plan bevat alle onderzoeksactiviteiten op het gebied van de verkeersveiligheid... Read more

Botsveiligheid van personenauto's, deel 1

Publication/report R-98-27
Published: 1998 (SWOV): Tromp, J.P.M
Tags: Risks, Human behaviour in traffic, Transport mode, Policy, Road safety in numbers, Infrastructure, Enforcement, Education, International,rear end collision
Het aantal achteraanrijdingen en kettingbotsingen van personen- en bestelauto's is de laatste jaren sterk toegenomen. In deze studie worden aan de hand van ongevallengegevens van Rijkswaterstaat...... Read more

Botsveiligheid van personenauto's, deel 2

Publication/report R-98-28
Published: 1998 (SWOV): Kampen, Ir. L.T.B. van
Tags: Transport mode, Policy, Human behaviour in traffic, Road safety in numbers, Risks, Infrastructure, Technology & ITS, Enforcement, Education, Passenger car, Freight and delivery traffic,...
In opdracht van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) heeft de SWOV een botsveiligheidsonderzoek uitgevoerd. Het eerste deel (Tromp, 1998) gaat over achteraanrijdingen en nekletsel. In dit tweede... Read more

Cursus 'Duurzaam-veilig in rurale gebieden'

Publication/report
Published: 1998 (SWOV): SWOV

De verkeersonveiligheid in de provincie Flevoland

Publication/report R-98-42
Published: 1998 (SWOV): Davidse, Drs. R.J. ; Mulder, Ing. J.A.G
Tags: Policy, Human behaviour in traffic, Road safety in numbers, Transport mode, Other modes of traffic, Risks, Enforcement, Technology & ITS, Infrastructure, International,policy
Algemene ontwikkelingen in de verkeersonveiligheid Het beschrijven van een trend in het aantal verkeersdoden in de provincie Flevoland is lastig door de kleine absolute aantallen. Bij een... Read more

De verkeersonveiligheid in Nederland tot en met 1997

Publication/report D-98-12
Published: 1998 (SWOV): Davidse, Drs. R.J. red
Tags: Road safety in numbers, Transport mode, Risks, Policy, Human behaviour in traffic, International,accident
Dit rapport geeft een analyse van de algemene ontwikkelingen van de verkeersonveiligheid in Nederland, met een toespitsing op 1997. De ontwikkeling van het aantal verkeersdoden in Nederland vertoont... Read more

De werkzame elementen van begeleid rijden

Publication/report R-98-66
Published: 1998 (SWOV): Twisk, Drs. D.A.M., red
Tags: Education, Transport mode, Policy, Human behaviour in traffic, Risks, International,education
Om vast te stellen of ‘begeleid rijden' een onderdeel zou kunnen vormen van het leertraject van beginnende bestuurders, is eind januari 1997 een studiedag georganiseerd met het doel de werkzame...... Read more

Doelgroepsegmentering

Publication/report R-98-15
Published: 1998 (SWOV): Noordzij, Drs. P.C
Tags: Road safety in numbers, Policy, Human behaviour in traffic, Enforcement, Education,marketing
In dit rapport wordt een vergelijking gemaakt tussen de manier waarop in het bedrijfsleven wordt omgegaan met doelgroepen, en de manier waarop dat in het verkeersveiligheidsbeleid gebeurt. Hetdoel... Read more

Drug-, medicijn- en alcoholgebruik van automobilisten in Nederland

Publication/report R-98-14
Published: 1998 (SWOV): Mathijssen, M.P.M
Tags: Risks, Human behaviour in traffic, Enforcement, Transport mode, International,drugs
In het najaar van 1997 heeft de SWOV, in samenwerking met het bureau Traffic Test en het Deltalab, een pilot study uitgevoerd naar het drug-, medicijn- en alcoholgebruik van automobilisten in... Read... Read more