Found 70 documents.

'In-depth'-onderzoek van verkeersongevallen

Publication/report R-98-20
Published: 1998 (SWOV): Kampen, Ir. L.T.B. van ; Harris, S. MA
Tags: Road safety in numbers, Transport mode, Risks, Policy, Human behaviour in traffic, Enforcement, Education,accident
In dit onderzoek is nagegaan wat de (meer)waarde is van ongevallenonderzoek door middel van de zogenoemde ‘in-depth'-methode ten opzichte van andere onderzoeksmethoden. Onder de ‘in-depth'-methode... Read more

Intelligente snelheidsadaptatie ISA

Publication/report R-98-52
Published: 1998 (SWOV): Oei, Ir. H.L
Tags: Infrastructure, Technology & ITS, Transport mode, Risks, Human behaviour in traffic, Enforcement, Education, International,speed limit
Binnen de ontwikkelingen op het gebied van telematica in de geïndustrialiseerde wereld neemt intelligente snelheidsbeheersing een belangrijke plaats in. Met name in Zweden - waar in het ‘vision zero... Read more

Inventarisatie inhoud Voortgezette Rijopleiding voor motorrijders en vereiste kennis en vaardigheden bij instructeurs

Publication/report R-98-34
Published: 1998 (SWOV): Goldenbeld, Dr. Ch
Tags: Transport mode, Education, Policy, Road safety in numbers, Risks, Infrastructure, Technology & ITS, Human behaviour in traffic, Enforcement, International,driving instructor
Op 1 januari 1995 is de nieuwe Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM 1993) in werking getreden. De nieuwe wetgeving stelt strengere eisen aan de rij-instructeurs. Doel van deze hogere kwaliteitseisen... Read more

Kansrijke maatregelen voor beginnende bestuurders

Publication/report R-98-63
Published: 1998 (SWOV): Twisk, Drs. D.A.M
Tags: Human behaviour in traffic, Risks, Education, Enforcement, Transport mode, Road safety in numbers, Infrastructure, Technology & ITS, Policy, International,recently qualified driver
De ongevalsbetrokkenheid van beginnende automobilisten in Nederland is veel hoger dan van meer ervaren automobilisten. De ongevalsbetrokkenheid per afgelegde kilometer voor de categorie beginnende... Read more

Literatuurstudie achterlichtconfiguraties

Publication/report R-98-39
Published: 1998 (SWOV): Schoon, Ing. C.C
Tags: Transport mode, Passenger car, Freight and delivery traffic, Road safety in numbers, Risks, Infrastructure,side light
Het wijzigen van de achterlichtconfiguratie van personenauto's is alleen toegestaan als de Europese reglementering hiervoor ruimte biedt. Dit betekent dat vele nieuwe, en soms ook nuttige vindingen... Read more

Marktonderzoek KenPro

Publication/report R-98-24
Published: 1998 (SWOV): Hummel, Drs. ing. T
Tags: Road safety in numbers, Technology & ITS, Transport mode, Risks, Human behaviour in traffic,calculation
Al geruime tijd beschikt de SWOV over kencijfers die het niveau van onveiligheid op verschillende wegtypen beschrijven. Deze kencijfers, uitgedrukt in aantallen slachtoffers of ongevallen per... Read... Read more

Monitoring projecten 'duurzaam-veilig' III

Publication/report R-98-30
Published: 1998 (SWOV): Janssen, Ir. S.T.M.C
Tags: Policy, Risks, Human behaviour in traffic, Infrastructure, Enforcement, Education, International,continuous
Dit rapport doet verslag van monitoring projecten ‘duurzaam-veilig' in de periode mei 1997 t/m december 1998. Het is grotendeels gebaseerd op reacties op conceptrapporten die in de werkgroepen...... Read more

Normen en eisen voor fietsverlichting, fietszitjes en voor-reflectoren

Publication/report R-98-25
Published: 1998 (SWOV): Schoon, Ing. C.C. ; Polak, Dr. P.H
Tags: Transport mode, Passenger car, Freight and delivery traffic, Risks, Human behaviour in traffic, Road safety in numbers, Technology & ITS, Enforcement, International,bicycle
De SWOV is gevraagd vast te stellen welke activiteiten ondernomen kunnen worden om binnen een termijn van vijf jaar te komen tot invoering van kwaliteitseisen voor nieuw op de markt gebrachte fietsen... Read more

Onderzoeksopzet praktijkdemo intelligente snelheidsadaptatie ISA

Publication/report R-98-54
Published: 1998 (SWOV): Polak, Dr. P.H. ; Roszbach, Drs. R
Tags: Infrastructure, Technology & ITS, Transport mode, Risks, Human behaviour in traffic, Enforcement, Education,speed limit
In de periode 1998-2000 wordt in de gemeente Tilburg een praktijkproef uitgevoerd met intelligente snelheidsadapters (ISA) voor personenauto's. Doel van dit project is om: - via demonstratie in de... Read more

Onveiligheid van wonen, verkeer, arbeid en sport

Publication/report R-98-70
Published: 1998 (SWOV): Wesemann, Mr. P. ; Bos, J.M.J. SWOV ; Hertog, P.C. den ; Adriaanse, M.C. ; Blankendaal, A.C.M., Consument en Veiligheid
Tags: Road safety in numbers, Transport mode, Risks, Policy, Human behaviour in traffic, International,accident
Er is een overzicht opgesteld van de onveiligheid in een aantal sectoren van maatschappelijke activiteiten: verkeer, activiteiten in de privé-sfeer (wonen), arbeid en sport. Om een vergelijking...... Read more