Found 168 documents.

Risico's op verkeersaders binnen de bebouwde kom

Publication/report R-96-64
Published: 1996 (SWOV): Poppe, F
Tags: Transport mode, Other modes of traffic, Policy, Human behaviour in traffic, Risks, Road safety in numbers, Infrastructure, International,traffic
Een van de activiteiten in het Onderzoekjaarplan 1995 van de SWOV is het actualiseren van de risicogegevens voor een aantal wegtypen - de zogenaamde ‘kencijfers'. In dit rapport wordt verslag gedaan... Read more

Road design, human behaviour and road accidents: towards a learning design community

Publication/report D-96-6
Published: 1996 (SWOV): Wegman, Ir. F.C.M.
Tags: Infrastructure, Road safety in numbers, Transport mode, Risks, Policy, Human behaviour in traffic, Enforcement, Education, Other modes of traffic,highway design
This paper discusses a number of unsolved problems in the field of road design (i.e. geometric design), human behaviour and road safety, particularly concerning the operationalisation of the existing...

Routewijzigingen en verkeersveiligheid

Publication/report R-96-25
Published: 1996 (SWOV): Bos, J.M.J
Tags: Transport mode, Risks, Human behaviour in traffic, Enforcement, Infrastructure, Education, Road safety in numbers, Policy,driver information
Dit onderzoek is een gezamenlijke bijdrage van de SWOV en het Instituut voor Toegepaste Sociale wetenschappen ITS aan het project ‘Verkeersveiligheidscriteria In-car Verkeers Informatie Systemen... Read more

Safety effects of road design in Europe

Publication/report D-96-14
Published: 1996 (SWOV): Wegman, F.
Tags: Infrastructure, Policy, Technology & ITS, Human behaviour in traffic, International,highway design
This report deals with the result of several studies related to the theme of the relationship between road design and road safety

Snelheidsbeheersing op 50 km/uur-wegen

Publication/report D-96-3
Published: 1996 (SWOV): Catshoek, Ir. J.W.C.
Tags: Risks, Infrastructure, Human behaviour in traffic, Road safety in numbers, Policy, Enforcement, International,speed
In dit rapport wordt de snelheidsbeheersing op 50 km/uur-wegen behandeld. Het snelheidsprobleem wordt geschetst, het belang van het structureel meten (monitoren) van rijsnelheden op verkeersaders...... Read more

Snelheidscampagne 1995 in Eindhoven

Publication/report R-96-31
Published: 1996 (SWOV): Oei, Ir. H.L. ; Goldenbeld, Dr. Ch
Tags: Risks, Infrastructure, Human behaviour in traffic, Enforcement, Road safety in numbers, Policy, Education, Transport mode, Technology & ITS, International,speed
In de gemeente Eindhoven is in 1995 (van maart tot en met december) binnen de bebouwde kom een snelheidscampagne gehouden op verkeersstraten, volgens dezelfde methode zoals die is toegepast op...... Read more

Snelheidscampagne in Zuid-Oost Friesland in 1995

Publication/report R-96-61
Published: 1996 (SWOV): Oei, Ir. H.L. ; Goldenbeld, Dr. Ch
Tags: Risks, Infrastructure, Human behaviour in traffic, Enforcement, Road safety in numbers, Policy, Education, Transport mode, International,speed
Op basis van de resultaten van het evaluatie-onderzoek van de snelheidscampagne in 1994, waar de inzet aan manuren voor snelheidscontrole ongeveer de helft was dan gepland, is besloten tot een...... Read more

Sociale marketing van de verkeersveiligheid

Publication/report R-96-11
Published: 1996 (SWOV): Wittink, Drs, R.D. ; Goldenbeld, Dr. Ch
Tags: Human behaviour in traffic, Enforcement, Education, Transport mode, Road safety in numbers, Policy, Risks, Infrastructure, Technology & ITS,accident prevention
`Marketing' is een strategie om gedrag te veranderen. `Sociale marketing' is gericht op sociale doeleinden, zoals gezondheid, leefbaarheid en veiligheid. In dit rapport wordt betoogd dat `sociale...... Read more

Some aspects of the safety of elderly pedestrians and cyclists

Publication/report D-96-4
Published: 1996 (SWOV): Hagenzieker, Drs. M.P.
Tags: Human behaviour in traffic, Transport mode, Other modes of traffic, Road safety in numbers, Policy, Risks, Infrastructure, Enforcement, Education,old people
The numbers of elderly people are increasing worldwide. Also, the mobility of the elderly people increases and the elderly generation of the coming years will spend much more time and distance in...

Speed policy in The Netherlands and Speed Management Research at the SWOV

Publication/report D-96-15
Published: 1996 (SWOV): Oei, Ir. H.L.
Tags: Risks, Infrastructure, Human behaviour in traffic, Enforcement, Policy, Road safety in numbers, International,speed
Government objective on speed is to reduce the level of speeders on main urban and secondary rural roads to maximally 10% in the year 2000. Toenable monitoring the speed level a design for a traffic...