Found 40 documents.

Meerjarenplan POV Brabant

Publication/report R-96-8
Published: 1996 (SWOV): Wittink, Drs. R.D. ; Mulder, Ing. J.A.G
Tags: Policy, Road safety in numbers, Transport mode, Risks, Infrastructure, Technology & ITS, Human behaviour in traffic, Enforcement, Education, International,policy
De ontwikkeling van de verkeersonveiligheid in de provincie Noord-Brabant - en ook elders in Nederland - is verontrustend. Het totale aantal slachtoffers vermindert niet, waardoor de taakstelling... Read more

Multiple drivier support system and traffic safety

Publication/report R-96-52
Published: 1996 (SWOV): Heijer, Ir. T
Tags: Transport mode, Risks, Human behaviour in traffic, Enforcement, Other modes of traffic, Policy, Education, Technology & ITS,driver information
This project is aimed at investigating the effects on road safety of various applications of Advanced Traffic Telematics (ATT systems) intended to support the driver in different aspects of the...

Ontwerp voor een verkeersmeetnet in de provincie Flevoland

Publication/report R-96-20
Published: 1996 (SWOV): Oei, Ir. H.L
Tags: Risks, Infrastructure, Human behaviour in traffic, Road safety in numbers, Transport mode, Technology & ITS, Enforcement, Other modes of traffic, International,speed
In opdracht van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer van Rijkswaterstaat heeft de SWOV een ontwerp gemaakt voor een snelheidsmeetnet voor de wegen buiten de bebouwde kom in de provincie Flevoland die... Read more

Ontwerp voor een verkeersmeetnet in de provincie Utrecht

Publication/report R-96-7
Published: 1996 (SWOV): Oei, Ir. H.L
Tags: Risks, Infrastructure, Human behaviour in traffic, Road safety in numbers, Transport mode, Technology & ITS, Enforcement, Other modes of traffic, International,speed
In opdracht van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer van Rijkswaterstaat heeft de SWOV een ontwerp gemaakt voor een snelheidsmeetnet voor de wegen buiten de bebouwde kom in de provincie Utrecht die een... Read more

Opbouw database kencijfers

Publication/report D-96-20
Published: 1996 (SWOV): Braimaister, Dr. Ir. L.G.
Tags: Road safety in numbers, Technology & ITS, Policy, Education, Infrastructure, Transport mode, Risks, Human behaviour in traffic,data base
In het kader van dit onderzoek is een prototype-programma ontwikkeld, KenPro96, dat gebaseerd is op de beschikbare inventarisatiegegevens uit de steekproef BRO-95 (Verkeersaders) met betrekking tot... Read more

Predicting the development of traffic fatalities in Latin-American and Caribbean countries

Publication/report D-96-21
Published: 1996 (SWOV): Koornstra, Drs. M.J.
Tags: Road safety in numbers, Policy, Risks, Infrastructure, Human behaviour in traffic, Transport mode, Technology & ITS, Enforcement, Education, International, Bicycle, Powered two-wheeler, Passenger...
Long-term developments in traffic growth and fatality rate can be rather well described by non-linear functions of time. The basics are an S-shaped function for saturating traffic growth (measured by...

Recente ontwikkelingen in de verkeersonveiligheid

Publication/report R-96-18
Published: 1996 (SWOV): Brouwer, Drs. M. ; Blokpoel, A. ; Kampen, Ir. L.T.B. van ; Roszach, Drs. R
Tags: Infrastructure, Policy, Human behaviour in traffic, Road safety in numbers, Risks, Transport mode, Technology & ITS, Enforcement, Education, International,road
Recente ongevallencijfers duiden erop dat het met de verkeersveiligheid in Nederland niet de goede kant opgaat. Zonder aanzienlijke extra inspanning zullen de door het beleid gestelde doelen niet...... Read more

Risico's onderscheiden naar wegtype

Publication/report R-96-62
Published: 1996 (SWOV): Poppe, F
Tags: Infrastructure, Risks, Human behaviour in traffic, Road safety in numbers, Transport mode, Technology & ITS, Policy, Enforcement, Education, International,traffic concentration
Een van de activiteiten in het Onderzoekjaarplan 1995 van de SWOV is het actualiseren van de risicogegevens voor een aantal wegtypen - de zogenaamde ‘kencijfers'. Hetonderhavige rapport is het...... Read more

Risico's onderscheiden naar wegtypen: methodiek van berekenen en voorbereiding

Publication/report R-96-66A
Published: 1996 (SWOV): Braimaister, Dr. Ir. L.G
Tags: Infrastructure, Risks, Human behaviour in traffic, Road safety in numbers, Transport mode, Technology & ITS, Policy, Enforcement, Education, International,traffic concentration
Eén van de activiteiten in het Onderzoekjaarplan-1995 is het actualiseren van de risicogegevens voor een aantal wegtypen - de zogenaamde ‘kencijfers'. In dit rapport wordt verslag gedaan van een...... Read more

Safety effects of road design in Europe

Publication/report D-96-14
Published: 1996 (SWOV): Wegman, F.
Tags: Infrastructure, Policy, Technology & ITS, Human behaviour in traffic, International,highway design
This report deals with the result of several studies related to the theme of the relationship between road design and road safety