Found 26 documents.

Aandachtspunten verkeersveiligheid in het vervoerbeleid

Publication/report R-96-27
Published: 1996 (SWOV): Poppe, F
Tags: Transport mode, Other modes of traffic, Policy, Human behaviour in traffic, Road safety in numbers, Enforcement, Education,traffic
Deze rapportage levert het basismateriaal voor een op te stellen ‘checklist verkeersveiligheid': een lijst van aandachtspunten die binnen de beleidsdirecties van het Directoraat-Generaal voor het...... Read more

Bestelauto's en verkeersveiligheid

Publication/report R-96-23
Published: 1996 (SWOV): Schoon, Ing. C.C. ; Hagesteijn, G.P.J.J
Tags: Transport mode, Other modes of traffic, Policy, Human behaviour in traffic, Risks, Road safety in numbers, Infrastructure, Technology & ITS, Enforcement, Education,delivery vehicle
De forse toename van het aantal overleden inzittenden van bestelauto's in 1994, in vergelijking met 1993, vormde de aanleiding om een ongevallenanalyse uit te voeren. Geconcludeerd is, mede aan de... Read more

Cruise control in personenauto's

Publication/report R-96-21
Published: 1996 (SWOV): Kampen, Ir. L.T.B. van
Tags: Risks, Infrastructure, Human behaviour in traffic, Transport mode, Technology & ITS, Policy, Other modes of traffic, Road safety in numbers, Education,speed
Aan de hand van beschikbare literatuur is nagegaan welke verkeersveiligheidseffecten zijn te verwachten bij algemene toepassing van de ‘cruise control'. Er is weinig literatuur over studies... Read... Read more

De bakens verzetten

Publication/report R-96-5
Published: 1996 (SWOV): SWOV
Tags: Policy, Transport mode, Other modes of traffic, Human behaviour in traffic, Enforcement, Education, International,policy
Verschillende signalen wijzen erop dat het minder goed gaat met de ontwikkeling van de verkeersonveiligheid in Nederland. Het is onzeker geworden of de doelen die we ons gesteld hebben (25% minder... Read more

'Duurzaam-veilig' in relatie tot een gebiedsgerichte aanpak

Publication/report D-96-18
Published: 1996 (SWOV): Wegman, F.C.M.
Tags: Policy, Human behaviour in traffic, Transport mode, Other modes of traffic, Enforcement, Education, Road safety in numbers,safety
De verschillende aspecten van het concept ‘duurzaam-veilig'worden besproken in relatie met een gebiedsgerichte aanpak

Duurzaam-veilig West-Zeeuwsch-Vlaanderen: rondweg Oostburg

Publication/report R-96-37
Published: 1996 (SWOV): Pol, Ing. W.H.M. van de
Tags: Road safety in numbers, Infrastructure, Policy, Human behaviour in traffic, Transport mode, Other modes of traffic, Risks, Technology & ITS, Enforcement, Education, International,data acquisition
In een duurzaam-veilig verkeers- en vervoerssysteem hebben gebiedsontsluitende wegen een vormgeving waarbij in tegengestelde richting rijdende voertuigen van elkaar gescheiden zijn. Op de rondweg...... Read more

Een sterkere positie voor verkeer in het onderwijs

Publication/report R-96-13
Published: 1996 (SWOV): Wittink, Drs. R.D
Tags: Education, Transport mode, Other modes of traffic, Risks, Human behaviour in traffic, International,education
In dit rapport staat de vraag centraal hoe ondersteuning van scholen ten behoeve van verkeerseducatie kan worden georganiseerd. Dezeonderzoeksvraag is uitgewerkt voor het basisonderwijs. Voor het...... Read more

Financiering van een duurzaam-veilig wegverkeerssysteem

Publication/report R-96-49
Published: 1996 (SWOV): Poppe, F. ; Muizelaar, Drs. J
Tags: Road safety in numbers, Policy, Transport mode, Risks, Human behaviour in traffic, Other modes of traffic, International,financing
De materiële kosten van de verkeersonveiligheid bedroegen in 1993 ruim 9miljard gulden. Dit is ongeveer 2% van het bruto binnenlands produkt, evenals in 1983, toen de kosten van de... Read more

GAMBIT: Integrated Programme of Road Safety Improvement in Poland

Publication/report R-96-42
Published: 1996 (SWOV): Wegman, Ir. F.C.M
Tags: Policy, Human behaviour in traffic, Road safety in numbers, Transport mode, Risks, Infrastructure, Enforcement, Education, Other modes of traffic, International,safety
The GAMBIT-team produced a draft version of the final GAMBIT-report (GAMBIT, 1996). This report discusses this draft. An oral presentation of this paper has been presented during a special seminar in...

Het gaat om de knikkers

Publication/report D-96-8
Published: 1996 (SWOV): Wegman, Ir. F.C.M. ; Goldenbeld, Dr. Ch
Tags: Enforcement, Transport mode, Other modes of traffic, Policy, Human behaviour in traffic, International,enforcement (law)
Deze bijdrage probeert duidelijk te maken dat verkeerstoezicht een belangrijke rol moet spelen bij het bereiken van de verkeersveiligheidstaakstellingen voor het jaar 2000. Daarbij bepleit de SWOV... Read more