Found 157 documents.

Monitoring van het demonstratieproject 'duurzaam-veilig West-Zeeuwsch-Vlaanderen': definitiestudie

Publication/report R-95-14
Published: 1995 (SWOV): Catshoek, Ir. J.W.D. ; Janssen, Ir. S.T.M.C
De rijks- en provinciale wegbeheerders van de provincie Zeeland hebben West-Zeeuwsch-Vlaanderen als proefgebied aangewezen voor een fundamentele aanpak van de verkeersveiligheidsproblemen. Het...... Read more

Onderhandelend bestuur

Publication/report R-95-22
Published: 1995 (SWOV): Vroom, Dr. B. de ; Ent, Dr. R
Tags: Enforcement, Policy, Human behaviour in traffic, Road safety in numbers, Transport mode, Risks, Infrastructure, Technology & ITS, Education, International,police
The general ground rules for effective police enforcement are known (publicity preceding and during enforcement operations, unpredictability of controls, a selective mix of visible and less visible...

Onderzoeksvoorstel APK-dempingtest

Publication/report R-95-11
Published: 1995 (SWOV): Polak, Dr. P.H. ; Schoon, Ing. C.C
Het objectief keuren van schokdempers door middel van de Algemene Periodieke Keuring (APK) is tot dusverre niet mogelijk. Het is de wens van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) om met een...... Read more

Ongevallen in Nederland opnieuw gemeten; Een enquête-onderzoek in de periode augustus 1992- augustus 1993

Publication/report
Published: 1995 (Stichting Consument en Veiligheid SCV): Mulder, S.; Bloemhof, A.; Harris M.A., S.; Kampen, L.T.B. van; Schoots, W.

Ontwikkeling van nieuwe modellen ten behoeve van verkeersveiligheidsprognoses

Publication/report R-95-73
Published: 1995 (SWOV): Bijleveld, Drs. F.D
Tags: Transport mode, Other modes of traffic, Policy, Human behaviour in traffic, Road safety in numbers, Risks, Infrastructure, Technology & ITS, Enforcement, Education, International,traffic
Dit rapport behelst een gedetailleerd vergelijkend onderzoek naar verschillen en overeenkomsten tussen de alternatieve risico-modellen en prognose-modellen voor een aantal ontwikkelde landen, ten...... Read more

Ontwikkelingen in de richting van duurzame voertuigveiligheid

Publication/report R-95-76
Published: 1995 (SWOV): Janssen, Ir. E.G. ; Pauwelussen, Ir J.P. ; Wismans Prof.Dr. J.S.H.M. ,TNO Wegtransportmiddelen) Kampen, Ir. L.T.B. van
Tags: Policy, Human behaviour in traffic, Transport mode, Technology & ITS, Other modes of traffic, Bicycle, Powered two-wheeler, Passenger car, Freight and delivery traffic, Enforcement, Education,...
Binnen het concept van een `duurzaam-veilig' verkeerssysteem dienen voertuigen (personenauto's, vrachtwagens, bestelauto's, bussen, motorfietsen, bromfietsen en fietsen) uitgerust te zijn met... Read... Read more

Ontwikkelingen in de verkeersonveiligheid van wegtypen

Publication/report R-95-51
Published: 1995 (SWOV): Braimaister, Dr. Ir. L. ; Janssen, Ir. S.T.M.C
Tags: Transport mode, Other modes of traffic, Policy, Human behaviour in traffic, Infrastructure, Road safety in numbers, Risks, Technology & ITS, Enforcement, Education, International,traffic
De ontwikkeling van de verkeersrisico's op het Nederlandse wegennet wordt geschetst vanaf 1978 tot en met 1993. Hierbij is onderscheid gemaakt naar wegbeheer: rijkswegen, provinciale wegen, overige... Read more

Police Enforcement: Theory and Practice

Publication/report D-95-22
Published: 1995 (SWOV): Goldenbeld, Dr. Ch.
Tags: Enforcement, Policy, Human behaviour in traffic, Road safety in numbers, Transport mode, Risks, Infrastructure, Technology & ITS, Education, International,police
The general ground rules for effective police enforcement are known (publicity preceding and during enforcement operations, unpredictability of controls, a selective mix of visible and less visible...

Progress in the field of urban traffic law enforcement

Publication/report D-95-26
Published: 1995 (SWOV): Noordzij, Drs. P.C.
Tags: Enforcement, Infrastructure, Transport mode, Other modes of traffic, Policy, Human behaviour in traffic, Education, Risks, Technology & ITS, International,enforcement (law)
Police enforcement is a necessary element in road safety policy. In the Netherlands and elsewhere many studies have been conducted on the effects of enforcement. Most of these were small scale...... Read more

Project verkeersveiligheid Westland

Publication/report R-95-29
Published: 1995 (SWOV): Minnen, J. van ; Noordzij, Drs. P.C
In 1994 is een begin gemaakt met het ‘Verkeersveiligheidsproject Westland', waarbij rijk, provincie, gemeenten, bedrijven en diverse instanties samenwerken. De projectgroep die hiervoor was ingesteld... Read more