Found 157 documents.

Evaluatie van het toezicht op snelheid op 80- en 100 km/uur-wegen in Friesland

Publication/report R-95-24
Published: 1995 (SWOV): Oei, Ir. H.L. ; Goldenbeld, Dr. Ch
In Friesland is in 1994 een snelheidscampagne gevoerd op negenendertig 100- en 80 km/uur-wegvakken buiten de bebouwde kom. De campagne is gehouden in twee fasen van elk drie maanden. De controles...... Read more

Evaluatie van het toezicht op snelheid op het 80 km/uur-wegennet in Flevoland

Publication/report R-95-32
Published: 1995 (SWOV): Oei, Ir. H.L. ; Goldenbeld, Dr. Ch
In de politiedistricten Noord en Midden in Flevoland zijn in 1994 radarcontroles gehouden op 80 km/uur-wegen. De snelheidscontrole werd gedurende twee perioden uitgevoerd: voor en na de zomervakantie... Read more

Evaluation of legislation on seat belt use on rear seats

Publication/report D-95-27
Published: 1995 (SWOV): Oei, Ir. H.L.
Tags: Transport mode, Technology & ITS, Human behaviour in traffic, Risks, Policy, Enforcement, Education, International,safety belt
In the Netherlands, the use of seat belts for front seat passengers was made compulsory in 1975, and on April 1st 1992 the use of rear seat belts, if fitted, became a legal requirement. Since 1968,...

Factors contributing to the high accident liability of novice drivers and the role of driver training

Publication/report D-95-9
Published: 1995 (SWOV): Twisk, D.A.M.
The nature of accidents involving novice drivers is continually debated. No single answer has yet been found to the question of what causes these high accident figures. This presentation aims to...

Full scale test results of the RIMOB Crash Cushion

Publication/report R-95-16
Published: 1995 (SWOV): Schoon, Ing. C.C. ; Broertjes, P
In 1981 and 1982 SWOV has carried out final tests with the RIMOB crash cushion. In those years there were no test conditions for crash cushion available. In accordance with some of the experiences...

Gaat het nog goed met de verkeersveiligheid?

Publication/report R-95-53
Published: 1995 (SWOV): SWOV
Tags: Road safety in numbers, Policy, Human behaviour in traffic, Transport mode, Other modes of traffic, International, Enforcement, Education,mobility (pers)
De afgelopen decennia nam de verkeersveiligheid in Nederland gestaag toe. Gemiddeld vielen er per jaar honderd verkeersdoden minder dan in het voorafgaande jaar. Aan deze periode lijkt evenwel een... Read more

Gaat het nog goed met de verkeersveiligheid?

Publication/report R-95-53 A
Published: 1995 (SWOV): SWOV
Tags: Road safety in numbers, Policy, Human behaviour in traffic, Transport mode, Other modes of traffic, International, Enforcement, Education,mobility (pers)
Dit rapport dient ter verantwoording van de cijfers en afbeeldingen uit het SWOV-rapport Gaat het nog goed met de verkeersveiligheid? (R-95-53)

Het mentorsysteem: veelbelovend?

Publication/report R-95-55
Published: 1995 (SWOV): Lindeijer, Drs. J.E
Tags: Transport mode, Education, Human behaviour in traffic, Road safety in numbers, Risks, Infrastructure, Technology & ITS, Policy, Enforcement, International,freight transport
Jonge vrachtwagenchauffeurs vormen een groep met een verhoogd verkeersrisico - voor zichzelf, maar vooral voor anderen. Deze situatie zou kunnen worden verbeterd door de invoering van een zogenoemd... Read more

Hoe groot zijn de werkelijke aantallen verkeersslachtoffers?

Publication/report R-95-15
Published: 1995 (SWOV): Polak, Dr. P.H
Op basis van de meeste recente gegevens over verkeersgewonden en beschikbare kennis over de registratiegraad van de Verkeersongevallenregistratie van AVV/BG zijn de meest aannemelijke `werkelijke... Read more

Homogeniteitsanalyse snelheden

Publication/report D-95-10
Published: 1995 (SWOV): Catshoek, Ir. J.W.D. ; Braimaister, Dr. Ir. L.G.
In oktober 1994 is een proef snelheidsmetingen binnen de bebouwde kom uitgevoerd in drie grote steden op vier typen verkeersaders. Deomgevingsvariabelen zijn bij deze metingen constant verondersteld... Read more