Found 476 documents.

Veilig onderweg met de auto

Publication/miscellaneouss
Published: 2019 (SWOV): SWOV; RAI
Tags: Transport mode, Passenger car, Technology & ITS,
'Een wonder van techniek is het, de moderne personenauto'. Dat waren de openingswoorden van 'Auto’s om veilig mee thuis te komen', een publicatie van SWOV uit 2005. Hierin stond de veiligheid van...... Read more

Advies praktijkproef

Publication/report R-2019-3
Published: 2019 (SWOV): Petegem, J.W.H. van; Mons, C.; Eenink, R.G.; Vlakveld, W.P.; Weijermars, W.A.M.
Tags: Risks, Technology & ITS,
Bij beoordeling van een praktijkproef met (deels) zelfrijdende voertuigen op de openbare weg is de Dienst Wegverkeer (RDW) eindverantwoordelijk voor de ontheffing. SWOV adviseert RDW over de mens... Read more

Determinants of take-over time from automated driving: A meta-analysis of 129 studies

Publication/article
Published: 2019 : Zhang, B.; Winter, J. de; Varotto, S.; Happee, R.; Martens, M.
Tags: Transport mode, Passenger car, Freight and delivery traffic, Technology & ITS, Human behaviour in traffic,
An important question in automated driving research is how quickly drivers take over control of the vehicle in response to a critical event or a take-over request. Although a large number of studies...

Veiligheidseffecten van rijtaakondersteunende systemen

Publication/report R-2019-14
Published: 2019 (SWOV): Vlakveld, W.P.
Tags: Transport mode, Passenger car, Freight and delivery traffic, Risks, Technology & ITS,
Dit overzicht is door SWOV opgesteld in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, als bijlage bij het convenant van de ‘ADAS Alliantie’, ondertekend op 3 juni 2019. De ... Read... Read more

Intelligent transport and advanced driver assistance systems (ITS and ADAS)

24 Apr 2019
Tags: Technology & ITS,
Intelligent transport and advanced driver assistance systems are implementations of information and communication technology in vehicles and in the transport infrastructure to make traffic safer,...... Read more

Interactions between cyclists and automated vehicles: Results of a photo experiment

Publication/article
Published: 2019 : Hagenzieker, M.; Kint, S. van der; Vissers, L.; Schagen, I. van; Bruin, J. de; Gent, P. van; Commandeur, J.J.F.
Tags: Technology & ITS, Human behaviour in traffic,
Cyclists may have incorrect expectations of the behaviour of automated vehicles in interactions with them, which could bring extra risks in traffic. This study investigated whether expectations and...

Advies herziening kader toelating bijzondere bromfietsen

Publication/report R-2019-9
Published: 2019 (SWOV): Goede, M. de; Christoph, M.W.T.; Stelling-Kończak, A; Aarts, L.T.
Tags: Technology & ITS, Policy,
Nieuwe typen licht gemotoriseerde voertuigen, zoals elektrische steps of sta-driewielers, passen vaak niet binnen de Europese regelgeving die bepaalt of ze mogen worden toegelaten op de openbare weg... Read more

Driver profiles and situations

Publication/report
Published: 2018 (European Commission): Wesseling, S.; Adams, P.; Baker, A.; Bakker, B.; Craen, S. de; Jansen, R.J; Lillington, T.; Moertl, P.; Mons, C.; Neuhuber, N.; Nes, N. van; Schagen, I. van
Tags: Technology & ITS, Human behaviour in traffic,

Using naturalistic data to study time headway behind motorcycles and other vehicles

Publication/article
Published: 2019 : Winkelbauer, M; Donabauer, M.; Pommer, A.; Jansen, R.
Tags: Technology & ITS, Human behaviour in traffic, International,
Roughly 10% of motorcycle accidents in Austria are rear-end collisions. One explanatory factor for this could be short time headway, hence this research project. Naturalistic research provides a...

Effectiveness of low speed autonomous emergency braking in real-world rear-end crashes

Publication/article
Published: 2015 : Fildes, B.; Keall, M.; Bos, N.; Lie, A.; Page, Y.; Pastor, C.; Pennisi, L.; Rizzi, M.; Thomas, P.; Tingvall, C.
Tags: Risks, Technology & ITS,
This study set out to evaluate the effectiveness of low speed autonomous emergency braking (AEB) technology in current model passenger vehicles, based on real-world crash experience. The validating...