Found 2 documents.

UDRIVE: the European naturalistic driving study

Publication/article
Published: 2014 : Eenink, R.; Barnard, Y.; Baumann, M.; Augros, X.; Utesch, F.
Tags: Transport mode, Passenger car, Technology & ITS, Human behaviour in traffic, International,

Het toetsen van gevaarherkenning met behulp van bewegende beelden

Publication/report R-2014-7
Published: 2014 (SWOV): Vlakveld, W.P.
Tags: Transport mode, Risks, Technology & ITS, Policy, Human behaviour in traffic, Education, International,risk
Dit rapport doet verslag van een onderzoek naar het gebruik van bewegende beelden om gevaarherkenning in het verkeer te toetsen. Het onderzoek is uitgevoerd vanuit een samenwerkingsverband tussen de... Read more