Found 13 documents.

Development and application of a footprint methodology for the SUNflower+6 countries

Publication/report
isbn: 90-807958-6-0; 978-90-807958-6-0
Published: 2005 (SWOV): Morsink, P; Oppe, S.; Reurings, M.; Wegman, F.
Tags: Policy, Human behaviour in traffic, Transport mode, Other modes of traffic, Risks, Road safety in numbers, Infrastructure, Technology & ITS, Enforcement, Education, International,safety

SUNflower+6. A comparative study of the development of road safety in the SUNflower+6 countries: Final report

Publication/report
isbn: 90-807958-5-2; 978-90-807958-5-3
Published: 2005 (SWOV): Wegman, F.; Eksler, V.; Hayes, S.; Lynam, D.; Morsink, P.; Oppe, S.
Tags: Policy, Human behaviour in traffic, Transport mode, Other modes of traffic, Risks, Road safety in numbers, Enforcement, Technology & ITS, Infrastructure, Education, International,safety

Aanpassing van de N228 tussen Oudewater en Montfoort

Publication/report D-2005-4
Published: 2005 (SWOV): Dijkstra, A.; Bax, C.A.
Tags: Infrastructure, Policy, Human behaviour in traffic, Transport mode, Other modes of traffic, Road safety in numbers, Technology & ITS, International,main road
De verkeersveiligheid op het traject Oudewater-Montfoort van de provinciale weg N228 laat sterk te wensen over. Samen met betrokken partijen zoals de gemeenten Oudewater en Montfoort, een... Read more

Hoe verkeersveilig was 2004?

Publication/report R-2005-11
Published: 2005 (SWOV): Stipdonk, Drs. H.L.
Tags: Transport mode, Other modes of traffic, Risks, Road safety in numbers, Infrastructure, Technology & ITS, Policy, Human behaviour in traffic, Enforcement, Education, International,traffic
In 2004 vond een scherpe daling van het aantal verkeersdoden plaats ten opzichte van 2003. Deze daling, van 1088 doden in 2003 naar 881 doden in 2004, is spectaculair groot: 19%. Het is de grootste... Read more

Detailed cost-benefit analysis of potential impairment countermeasures

Publication/report R-2005-10
Published: 2005 (SWOV): Vlakveld, Willem; Wesemann, Paul; Devillers, Eline; Elvik (TØI), Rune; Veisten (TØI), Knut
Tags: Road safety in numbers, Risks, Policy, Human behaviour in traffic, Education, Transport mode, Enforcement, International, Technology & ITS,cost benefit analysis
Introduction Traffic accidents in Europe as in other parts of the world are an enormous problem. In general road safety can be improved by measures regarding infrastructure, vehicle, or behaviour....

De invloed van sociale en culturele factoren op mobiliteit en verkeersveiligheid

Publication/report R-2005-7
Published: 2005 (SWOV): Schoon, Ing. C.C.
Tags: Policy, Road safety in numbers, Transport mode, Risks, Infrastructure, Technology & ITS, Human behaviour in traffic, Enforcement, Education, International, Other modes of traffic,social factors
Deze omgevingsverkenning naar de invloed van sociale en culturele factoren is een van de eerste omgevingsverkenningen door de SWOV. In deze omgevingsverkenning staan vooral maatschappelijke... Read... Read more

De Verkeersveiligheidsverkenner gebruikt in de regio

Publication/report R-2005-6
Published: 2005 (SWOV): Janssen, Ir. S.T.M.C.
Tags: Technology & ITS, Road safety in numbers, Policy, Risks, Infrastructure, Human behaviour in traffic, Transport mode, Other modes of traffic, International,software
In het concept van het Nationaal Verkeers- en Vervoersplan (NVVP) uit het jaar 2000 is als doel gesteld dat er in 2010 niet meer dan 750 doden en 14.000 ziekenhuisgewonden in het verkeer mogen vallen... Read more

Sustainable Safety in the Netherlands: the vision, the implementation and the safety effects

Publication/report R-2005-5
Published: 2005 (SWOV): Wegman (SWOV), Fred; Dijkstra (SWOV), Atze; Schermers (AVV), Govert; Vliet (AVV), Pieter van
Tags: Policy, Human behaviour in traffic, Transport mode, Other modes of traffic, Infrastructure, Enforcement, Education, Road safety in numbers, Risks, Technology & ITS, International,safety
Human errors play a vital role in road crashes. This paper deals with the prevention of human errors by proper road planning, road design and improving existing roads within the framework of the...

Review of an initial concept of the manual 'Sustainably Safe Road Design'

Publication/report D-2005-2
Published: 2005 (SWOV): Dijkstra, Atze; Janssen, Theo; Wegman, Fred
Tags: Policy, Human behaviour in traffic, Transport mode, Other modes of traffic, Infrastructure, Road safety in numbers, Risks, Technology & ITS, Enforcement, Education, International,safety
The World Bank has requested SWOV to review an initial concept of a manual written by DHV Environment and Transportation in the Netherlands, entitled Sustainably Safe Road Design (DHV, 2004)....

Veilig, wat heet veilig? II

Publication/report R-2004-16
Published: 2005 (SWOV): Wegman, Ir. F.C.M.; Brouwer, dra. M.; Dijkstra, ir. A.; Goldenbeld, dr. Ch.; Schagen, drs. I.N.L.G. van; Schoon, ing. C.C.; Wesemann, mr. P.; Wiethoff, dr. M.
Tags: Policy, Human behaviour in traffic, Infrastructure, Road safety in numbers, Transport mode, Technology & ITS, Risks, Education, Enforcement, International,safety
In de nota Veilig, wat heet veilig? (Wegman, 2001) heeft de SWOV aangegeven hoe het jaarlijkse aantal verkeersslachtoffers aanzienlijk omlaag gebracht zou kunnen worden. Deze voorstellen waren te...... Read more