Found 18 documents.

Methodiek voor koppeling van registratiebestanden

Publication/report D-2002-5
Published: 2002 (SWOV): Polak, Dr. P.H.; Bijleveld, drs. F.D.
Tags: Road safety in numbers, Risks, Transport mode, Policy, Human behaviour in traffic, Other modes of traffic, Infrastructure, Technology & ITS, Enforcement, Education, International,data bank
In een eerder SWOV-onderzoek (Polak, 2001) is een koppeling gemaakt tussen de bestanden van verkeersslachtoffers zoals door de politie geregistreerd en van ziekenhuisopnamen zoals door de... Read more

Road safety policy in the Netherlands: facing the future

Publication/report D-2002-4
Published: 2002 (SWOV): Wegman, Fred; Wouters, Peter
Tags: Policy, Human behaviour in traffic, Infrastructure, Transport mode, Enforcement, Education, Risks, Road safety in numbers, Technology & ITS, International,safety
Recently new targets for reducing the number of road accident fatalities and serious injuries have been set in the ‘National Traffic and Transport Plan for the Netherlands, 2001 - 2020' (NVVP). To...

Risques réduits sur les routes du Tchad

Publication/report R-2002-7F
Published: 2002 (SWOV): Sluis, Jan van der
Tags: Infrastructure, Policy, Human behaviour in traffic, Technology & ITS, Road safety in numbers, Transport mode, Risks, Enforcement, Education, International,road network
Dans le canevas du Projet d'Assistance du Transport National, le SWOV a fourni aux experts locaux du Tchad une aide technique en matière de sécurité routière. Cette assistance s'est concentrée sur le... Read more

Safer roads in Chad

Publication/report R-2002-7E
Published: 2002 (SWOV): Sluis, Jan van der
Tags: Infrastructure, Policy, Human behaviour in traffic, Technology & ITS, Road safety in numbers, Transport mode, Risks, Enforcement, Education, International,road network
In the framework of the National Transport Support Project, SWOV provided local experts in Chad with technical assistance on road safety. The assistance focussed on the development of a comprehensive...

Verkeerstechnische ontwerpelementen met oog voor de oudere verkeersdeelnemer

Publication/report R-2002-8
Published: 2002 (SWOV): Davidse, Drs. R.J.
Tags: Human behaviour in traffic, Transport mode, Road safety in numbers, Risks, Policy, Infrastructure, Enforcement, Education, Technology & ITS, International,old people
Dit rapport doet verslag van een deelstudie binnen het project ‘Ouderen in het Drentse verkeer'. Binnen dit project worden oplossingsrichtingen gezocht voor een reductie van het aantal slachtoffers... Read more

Verkeersveiligheidseffecten Nota Wonen

Publication/report R-2002-6
isbn: 90-75842-08-2
Published: 2002 (SWOV): Hummel, Drs. ing. T.
Tags: Infrastructure, Technology & ITS, Policy, Human behaviour in traffic, Road safety in numbers, Other modes of traffic, Transport mode, International,dwelling
In opdracht van de ‘Netherlands School of Public Health' is de in 2001 verschenen Nota Wonen van het Ministerie van VROM getoetst op mogelijke gezondheidseffecten. Het onderhavige onderzoek over de... Read more

Kentekening caravans en aanhangwagens

Publication/report D-2002-1
Published: 2002 (SWOV): Schoon, Ing. C.C.; Hendriksen, H.
Tags: Transport mode, Freight and delivery traffic, Road safety in numbers, Passenger car, Policy, Enforcement, Human behaviour in traffic, Risks, Other modes of traffic, Technology & ITS,...
Aanhangwagens (inclusief opleggers) en caravans met een massa van meer dan 750 kilogram dienen vanaf 1 februari 2002 van een kenteken te worden voorzien. In opdracht van RDW Centrum voor... Read more

SUNflower: A comparative study of the development of road safety in Sweden, the United Kingdom, and the Netherlands

Publication/report
isbn: 90-801008-9-7
Published: 2002 (SWOV Institute for Road Safety Research): Koornstra, M.; Lynam, D.; Nilsson, G.; Noordzij, P.; Petterson, H.-E.; Wegman, F.; Wouters, P.
Tags: Policy, Human behaviour in traffic, Transport mode, Other modes of traffic, Risks, Road safety in numbers, Enforcement, Technology & ITS, Infrastructure, Education, International,safety
The road safety performance of different countries within Europe varies substantially. The three countries with the lowest accident levels are Sweden, United Kingdom, and the Netherlands (described...