Found 30 documents.

Jaaranalyse VIPORS 1996

Publication/report R-97-50
Published: 1997 (SWOV): Tromp, J.P.M.; Kampen, ir. L.T.B. van; Blokpoel, A
Tags: Road safety in numbers, Technology & ITS, Transport mode, Risks, Policy, Human behaviour in traffic, Education, Passenger car, Freight and delivery traffic, Infrastructure, Enforcement,...
VIPORS (Verkeersongevallen in het Privé Ongevallen Registratie Systeem PORS) is een registratiesysteem van gegevens van slachtoffers van verkeersongevallen die zich voor behandeling melden bij de...... Read more

Kosten van verkeersletsels

Publication/report D-97-1
Published: 1997 (SWOV): Wesemann, Mr. P.
Tags: Road safety in numbers, Risks, Human behaviour in traffic, Transport mode, Policy, Infrastructure, Technology & ITS, Enforcement, Education, International, Other modes of traffic,cost
In 1995 heeft de SWOV onderzoek gedaan naar de totale kosten van verkeersongevallen in 1993. De kosten als gevolg van letsels, al dan niet met dodelijke afloop, bedroegen ongeveer 4,8 miljard gulden... Read more

Literatuuronderzoek voertuigkering H4-niveau

Publication/report R-97-49
Published: 1997 (SWOV): Pol, Ing. W.H.M. van de
Tags: Infrastructure, Transport mode, Bicycle, Powered two-wheeler, Passenger car, Freight and delivery traffic, Technology & ITS, Road safety in numbers, Policy, Human behaviour in traffic, Risks,...
Er zijn nog niet veel proeven op ware schaal op H4-niveau uitgevoerd volgens de prEN1317-1norm en de prEN 1317-2-norm. Daarom zijn in de literatuur maar enkele H4-proeven te vinden. Behalve deze H4... Read more

Nederlandse rapportage SARTRE 2

Publication/report R-97-26
Published: 1997 (SWOV): Goldenbeld, Dr. Ch
Tags: Transport mode, Human behaviour in traffic, Road safety in numbers, Policy, Risks, Infrastructure, Enforcement, Technology & ITS, Other modes of traffic, International,driver
In 1996 is voor de tweede maal het grootschalige enquête-onderzoek SARTRE (‘Social Attitudes to Road Traffic Risk in Europe') uitgevoerd. Indeze enquête wordt een representatieve steekproef van...... Read more

Overzicht van publikaties in 1996

Publication/report R-97-4
Published: 1997 (SWOV): SWOV, Afdeling Voorlichting en Publiciteit
Tags: Road safety in numbers, Transport mode, Risks, Infrastructure, Technology & ITS, Policy, Human behaviour in traffic, Enforcement, Education, International,bibliography
Dit document bevat een lijst met publikaties die in 1996 door of (mede) in opdracht van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV zijn uitgebracht

Politietoezicht in verkeer: garantie voor meer veiligheid?

Publication/report D-97-5
Published: 1997 (SWOV): Goldenbeld, Dr. Ch
Tags: Enforcement, Human behaviour in traffic, Risks, Infrastructure, Transport mode, Technology & ITS, Road safety in numbers, Policy, Education, International,police
In deze notitie stelt de SWOV de bijdrage van het politietoezicht aan de verkeersveiligheid aan de orde, waarbij de verschillende kanten van het toezicht worden belicht. De notitie beperkt zich...... Read more

Rapporten, publikaties, brochures en artikelen 1987 t/m 1996

Publication/report R-97-3
Published: 1997 (SWOV): SWOV
Tags: Road safety in numbers, Transport mode, Risks, Infrastructure, Technology & ITS, Policy, Human behaviour in traffic, Enforcement, Education, International,bibliography
Dit document bevat een lijst met publikaties die door of (mede) in opdracht van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV zijn uitgebracht in de jaren 1987 t/m 1996

SWOV-reports, publications, contributions and articles 1985-1996

Publication/report R-97-2
Published: 1997 (SWOV): SWOV, Public Relations Department
Tags: Road safety in numbers, Transport mode, Risks, Infrastructure, Technology & ITS, Policy, Human behaviour in traffic, Enforcement, Education, International,bibliography
This document contains lists of publications of research carried out by the SWOV Institute for Road Safety Research. Only reports and other publications written in other languages than Dutch are...

The effects of 'non-infrastructural' measures to improve the safety of vulnerable road users

Publication/report D-97-4
Published: 1997 (SWOV): Hagenzieker, Drs. M.P.
Tags: Transport mode, Human behaviour in traffic, Enforcement, Education, Policy, Road safety in numbers, Risks, Infrastructure, Technology & ITS, International,pedestrian
A scientific expert group of the Organisation for Economic Co-operation and Development OECD is currently preparing a report on the safety of vulnerable road users, and focuses on pedestrians and...

The impact of driver monitoring with vehicle data recorders on accident occurrence

Publication/report R-97-8
Published: 1997 (SWOV): Wouters, Drs. P.J. ; Bos, J.M.J
Tags: Human behaviour in traffic, Transport mode, Policy, Road safety in numbers, Risks, Infrastructure, Technology & ITS, Enforcement, Education,behaviour
Human behaviour is a determining factor in road safety. For this reason, it is of crucial importance to encourage people to behave safely in traffic. It is known that people aware of being observed...