Found 5 documents.

Implementatie van duurzaam-veilige maatregelen in het Westland

Publication/report R-97-46
Published: 1997 (SWOV): SWOV
Tags: Policy, Human behaviour in traffic, Transport mode, Other modes of traffic, Road safety in numbers, Risks, Infrastructure, Technology & ITS, Enforcement, Education, International,safety
In 1994 is het ‘Verkeersveiligheidsproject Westland' van start gegaan. Hetproject is opgezet om de beleidsdoelstellingen op het gebied van de verkeersveiligheid voor de jaren 2000 en 2010 te kunnen... Read more

Kosten van verkeersletsels

Publication/report D-97-1
Published: 1997 (SWOV): Wesemann, Mr. P.
Tags: Road safety in numbers, Risks, Human behaviour in traffic, Transport mode, Policy, Infrastructure, Technology & ITS, Enforcement, Education, International, Other modes of traffic,cost
In 1995 heeft de SWOV onderzoek gedaan naar de totale kosten van verkeersongevallen in 1993. De kosten als gevolg van letsels, al dan niet met dodelijke afloop, bedroegen ongeveer 4,8 miljard gulden... Read more

Nederlandse rapportage SARTRE 2

Publication/report R-97-26
Published: 1997 (SWOV): Goldenbeld, Dr. Ch
Tags: Transport mode, Human behaviour in traffic, Road safety in numbers, Policy, Risks, Infrastructure, Enforcement, Technology & ITS, Other modes of traffic, International,driver
In 1996 is voor de tweede maal het grootschalige enquête-onderzoek SARTRE (‘Social Attitudes to Road Traffic Risk in Europe') uitgevoerd. Indeze enquête wordt een representatieve steekproef van...... Read more

Verkeersmodellen, binnengebieden en verkeersonveiligheid

Publication/report R-97-10
Published: 1997 (SWOV): Poppe, F.
Tags: Road safety in numbers, Transport mode, Risks, Infrastructure, Technology & ITS, Policy, Human behaviour in traffic, Enforcement, Education, Other modes of traffic,model (not math)
De ministeries van Verkeer en Waterstaat en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu hebben in 1994 een aantal activiteiten in gang gezet om de bestaande Evaluatiemodule Verkeer en...... Read more

Video-evaluatie 'fietsstraat' Utrecht

Publication/report R-97-28
Published: 1997 (SWOV): Goldenbeld, Dr. Ch.; Schagen, Drs. I.N.L.G. van
Tags: Transport mode, Passenger car, Freight and delivery traffic, Technology & ITS, Enforcement, Road safety in numbers, Policy, Risks, Infrastructure, Human behaviour in traffic, Other modes of...
In het kader van een experiment zijn in 1996 in Burgemeester Reigerstraat te Utrecht enkele fysieke aanpassingen aangebracht, waaronder een versmalling voor de rijbaan voor het auto- en fietsverkeer... Read more