Found 3 documents.

Duurzaam Veilig, ook voor ernstig verkeersgewonden

Publication/report R-2013-4
Published: 2013 (SWOV): Weijermars, W.A.M.; Dijkstra, A.; Doumen, M.J.A.; Stipdonk, H.L.; Twisk, D.A.M.; Wegman, F.C.M.
Tags: Transport mode, Other modes of traffic, Policy, Human behaviour in traffic, Road safety in numbers, Risks, International,traffic
Het aantal ernstig verkeersgewonden dat in het Nederlandse verkeer valt, ontwikkelt zich veel minder gunstig dan het aantal verkeersdoden. Dit rapport heeft tot doel om na te gaan óf en hoe de...... Read more

Seat belts and child restraint seats

Publication/archived fact sheet
Published: 2013 (SWOV): SWOV
Tags: Transport mode, Passenger car, Risks,

Motorvoertuigverlichting overdag (MVO)

Publication/archived fact sheet
Published: 2013 (SWOV): SWOV
Tags: Transport mode, Passenger car, Risks,