Found 31 documents.

De verkeersveiligheid in 2020

Publication/report R-2006-27
Published: 2007 (SWOV): Wesemann (eindredactie), Mr. P.
Tags: Policy, Human behaviour in traffic, Transport mode, Other modes of traffic, Road safety in numbers, Risks, Infrastructure, Technology & ITS, Enforcement, Education, International,safety
De Nederlandse verkeersveiligheidsdoelstellingen voor de langere termijn zijn vastgelegd in de Nota Mobiliteit. Het maximum aantal verkeersdoden voor 2010 is vanwege de gunstige ontwikkelingen in...... Read more

Herkenbare vormgeving van wegen

Publication/report R-2006-18
Published: 2007 (SWOV): Aarts, Dr. L.T.; Davidse, drs. R.J.
Tags: Infrastructure, Policy, Human behaviour in traffic, Road safety in numbers, Transport mode, Risks, Technology & ITS, Enforcement, Education, International,layout
Dit eindrapport vat samen wat er bekend is over de herkenbaarheid van wegen en wat het recent uitgevoerde SWOV-onderzoek hierover heeft opgeleverd. Het zet eerst op een rij wat de achterliggende...... Read more

Snelheid en snelheidsbeheersing

Publication/report R-2006-13
Published: 2007 (SWOV): Schagen (red.), Drs. I.N.L.G. van
Tags: Risks, Infrastructure, Human behaviour in traffic, Transport mode, Other modes of traffic, Technology & ITS, Education, Road safety in numbers, Policy, Enforcement, International,speed
Speed and speed management; Summary of the most important findings from the speeding projects in SWOV's 2003-2006 research programme Driving too fast, i.e. faster than the speed limit or...

Verkeersgewonden in het ziekenhuis

Publication/report R-2007-2
Published: 2007 (SWOV): Kampen, L.T.B. van
Tags: Risks, Road safety in numbers, Transport mode, Infrastructure, Technology & ITS, Policy, Human behaviour in traffic, Enforcement, Education, International, Other modes of traffic,injury
In de afgelopen twee decennia is het aantal verkeersdoden volgens de verkeersongevallenregistratie met meer dan de helft afgenomen, om precies te zijn met 54% in de periode 1984-2005. In diezelfde... Read more

Wanneer is educatie effectief?

Publication/report R-2006-28
Published: 2007 (SWOV): Twisk, Drs. D.A.M.; Vlakveld, drs. W.P.; Commandeur, dr. J.J.F.
Tags: Education, Transport mode, Other modes of traffic, Road safety in numbers, Human behaviour in traffic, Risks, Policy,education
Over de effecten van verkeerseducatie op de verkeersveiligheid is relatief weinig bekend. Op verzoek van verschillende Regionale Organen Verkeersveiligheid (ROV’s) heeft de SWOV in haar... Read more

De relatie tussen verkeersintensiteit en het aantal verkeersongevallen voor verschillende wegtypen

Publication/report R-2006-22
Published: 2007 (SWOV): Reurings, Dr. M.C.B.; Janssen, ir. S.T.M.C.
Tags: Road safety in numbers, Risks, Policy, Human behaviour in traffic, Infrastructure, Transport mode, International,mathematical model
In dit rapport worden de resultaten van het project Infrastructuur en verkeersonveiligheid kort besproken en naast elkaar gelegd. Het doel van dit project was het leggen van (wiskundige) relaties...... Read more

Long-term forecasts of road traffic fatalities in the European Union

Publication/report R-2006-15
Published: 2007 (SWOV): Stipdonk, H.; Wesemann, P.
Tags: Road safety in numbers, Policy, Risks, Transport mode, Other modes of traffic, Enforcement, Education, Human behaviour in traffic, International,forecast
This report describes methods to forecast road crash fatalities. The methods were used in two European Union studies, Impact Assessment and ASSESS. These studies were both carried out in 2005. This...

Samenhang tussen ongevallenrisico, snelheid en wegkenmerken op 80km/uur-wegen

Publication/report R-2006-11
Published: 2007 (SWOV): Aarts, Dr. L.T.; Schagen, drs. I.N.L.G. van
Tags: Road safety in numbers, Risks, Infrastructure, Human behaviour in traffic, Enforcement, Transport mode, Passenger car, Freight and delivery traffic, Policy, International,accident rate
In deze verkennende studie is de relatie tussen ongevallenrisico, snelheid en enkele wegkenmerken op 80km/uur-wegen onderzocht. Deze studie is uitgevoerd met snelheids- en ongevallendata die we tot... Read more

Wat betekent het rapport 'Speed management' voor Nederland?

Publication/report R-2006-10
Published: 2007 (SWOV): SWOV
Tags: Risks, Infrastructure, Human behaviour in traffic, Enforcement, Transport mode, Policy, Technology & ITS, International,speed
In oktober 2006 verscheen het rapport Speed management door het Joint Transport Research Centre van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OECD) en de Europese Conferentie van... Read more

Wat betekent het rapport 'Young drivers: the road to safety' voor Nederland?

Publication/report R-2006-9
Published: 2007 (SWOV): SWOV
Tags: Human behaviour in traffic, Risks, Education, Road safety in numbers, Policy, Transport mode, Technology & ITS, International,recently qualified driver
In september 2006 verscheen het rapport Young drivers: the road to safety door het Joint Transport Research Centre van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OECD) en de...... Read more