Found 31 documents.

Gevolgen van letsel voor verkeersslachtoffers

Publication/report R-2002-20
Published: 2002 (SWOV): Kampen, Ir. L.T.B. van; Wesemann, mr. P.
Tags: Risks, Road safety in numbers, Transport mode, Policy, Human behaviour in traffic, Infrastructure, Technology & ITS, Enforcement, Education,injury
In de verkeersveiligheidswereld is het gebruikelijk de omvang, aard en ernst van verkeersongevallen te beschrijven op basis van de directe gevolgen ervan (aantallen ongevallen, verkeersdoden,... Read... Read more

Kennisleemten en -behoeften van oudere verkeersdeelnemers in Drenthe

Publication/report R-2002-18
Published: 2002 (SWOV): Mesken, Drs. J.
Tags: Human behaviour in traffic, Road safety in numbers, Risks, Policy, International,old people
Dit rapport doet verslag van een vragenlijstonderzoek dat is uitgevoerd onder verkeersdeelnemers van 60 jaar en ouder in de provincie Drenthe. Het onderzoek maakt deel uit van het grotere project... Read more

Algemene en periodieke trends in de ontwikkeling van de verkeersveiligheid in acht ontwikkelde landen

Publication/report R-2002-17
Published: 2002 (SWOV): Commandeur, Dr. J.J.F.
Tags: Policy, Human behaviour in traffic, Road safety in numbers, Transport mode, Risks, Infrastructure, Technology & ITS, Enforcement, Education, International, Other modes of traffic,safety
In dit rapport wordt onderzocht in hoeverre de resultaten van een eerder onderzoek van Commandeur & Koornstra (2001) naar de macroscopische ontwikkelingen in de Nederlandse verkeersveiligheid...... Read more

Veiligheidseffecten van retro-reflecterende contourmarkering op vrachtauto’s

Publication/report R-2002-16
Published: 2002 (SWOV): Niet, Drs. M. de ; Goldenbeld, dr. Ch.; Langeveld, ir. P.M.M.
Tags: Transport mode, Freight and delivery traffic, Human behaviour in traffic, Risks, Policy, Road safety in numbers, Infrastructure, Technology & ITS, Enforcement, Education, International,vehicle...
Retro-reflecterende contourmarkering kan de zichtbaarheid van de vrachtauto vergroten. Hierdoor kunnen deze markeringen een bijdrage leveren aan het reduceren van botsingen van voertuigen tegen de... Read more

Emoties bij vrachtautochauffeurs, uitgebreide versie

Publication/report R-2002-15
Published: 2002 (SWOV): Levelt, Dr. P.B.M.
Tags: Transport mode, Human behaviour in traffic, Road safety in numbers, Education, Risks, Infrastructure, Policy, Enforcement, Technology & ITS, International,driver
Vrachtautochauffeurs ervaren op de weg zowel de prettige als de onprettige kanten van hun werk. Het werk zelf wordt vaak prettig gevonden, maar de speciale maatregelen voor vrachtauto’s worden soms... Read more

Het effect van alcohol-, drugs- en geneesmiddelengebruik op het letselrisico van automobilisten

Publication/report R-2002-14
Published: 2002 (SWOV): Mathijssen, M.P.M.; Koornstra, drs. M.J.; Commandeur, dr. J.J.F.
Tags: Risks, Human behaviour in traffic, Enforcement, Transport mode, Road safety in numbers, Policy, International,drunkenness
Dit rapport doet verslag van een onderzoek naar de mogelijkheden om de risico’s vast te stellen die verbonden zijn aan het gebruik van alcohol, drugs en psychoactieve geneesmiddelen door... Read more

Bronnen voor een meta-analyse van de relatie tussen omgevingskenmerken en verkeersgedrag

Publication/report D-2002-6
Published: 2002 (SWOV): Davidse, Drs. R.J.; Driel, ir. C.J.G. van
Tags: Infrastructure, Transport mode, Education, Risks, Human behaviour in traffic,carriageway marking
Dit rapport bevat een verantwoording voor de gemaakte keuzes in de voorbereidende fase van een meta-analyse van de relatie tussen wegomgeving en verkeersgedrag en geeft een beschrijving van de...... Read more

Rijden onder invloed in Nederland en het politietoezicht daarop

Publication/report R-2001-8
Published: 2002 (SWOV): Mathijssen, M.P.M.
Tags: Risks, Human behaviour in traffic, Enforcement, Road safety in numbers, International, Transport mode, Policy, Education,drunkenness
In de periode van september 1999 tot maart 2000 heeft de SWOV in tien Nederlandse politieregio’s het alcoholgebruik van automobilisten in kaart gebracht. Het betreft politieregio’s waar een regionaal... Read more

Methodiek voor koppeling van registratiebestanden

Publication/report D-2002-5
Published: 2002 (SWOV): Polak, Dr. P.H.; Bijleveld, drs. F.D.
Tags: Road safety in numbers, Risks, Transport mode, Policy, Human behaviour in traffic, Other modes of traffic, Infrastructure, Technology & ITS, Enforcement, Education, International,data bank
In een eerder SWOV-onderzoek (Polak, 2001) is een koppeling gemaakt tussen de bestanden van verkeersslachtoffers zoals door de politie geregistreerd en van ziekenhuisopnamen zoals door de... Read more

Road safety policy in the Netherlands: facing the future

Publication/report D-2002-4
Published: 2002 (SWOV): Wegman, Fred; Wouters, Peter
Tags: Policy, Human behaviour in traffic, Infrastructure, Transport mode, Enforcement, Education, Risks, Road safety in numbers, Technology & ITS, International,safety
Recently new targets for reducing the number of road accident fatalities and serious injuries have been set in the ‘National Traffic and Transport Plan for the Netherlands, 2001 - 2020' (NVVP). To...