Found 1 documents.

Kennisleemten en -behoeften van oudere verkeersdeelnemers in Drenthe

Publication/report R-2002-18
Published: 2002 (SWOV): Mesken, Drs. J.
Tags: Human behaviour in traffic, Road safety in numbers, Risks, Policy, International,old people
Dit rapport doet verslag van een vragenlijstonderzoek dat is uitgevoerd onder verkeersdeelnemers van 60 jaar en ouder in de provincie Drenthe. Het onderzoek maakt deel uit van het grotere project... Read more