Found 5 documents.

De positie van de sneltram binnen een duurzaam-veilig verkeerssysteem

Publication/report R-2002-9
Published: 2002 (SWOV): Hummel, Drs. ing. T.
Tags: Transport mode, Policy, Infrastructure, Human behaviour in traffic, Risks, Road safety in numbers, International,express tram
In het ontwerp van de verlenging van het sneltramtracé van de Amstelveenlijn worden twee uitritten van het parkeerterrein van Canon Europe b.v. gelijkvloers gekruist door het aan te leggen... Read... Read more

Economische evaluatie van verkeersveiligheidsmaatregelen

Publication/report D-2000-16N
Published: 2002 (SWOV): Wesemann, Mr. P.
Tags: Road safety in numbers, Policy, Human behaviour in traffic, Risks,economics
Er zijn nog veel inspanningen nodig om de verkeersveiligheid in Europa te verbeteren. Behalve taakstellingen en een planmatige aanpak is ook een optimale benutting van de beschikbare middelen... Read... Read more

Risques réduits sur les routes du Tchad

Publication/report R-2002-7F
Published: 2002 (SWOV): Sluis, Jan van der
Tags: Infrastructure, Policy, Human behaviour in traffic, Technology & ITS, Road safety in numbers, Transport mode, Risks, Enforcement, Education, International,road network
Dans le canevas du Projet d'Assistance du Transport National, le SWOV a fourni aux experts locaux du Tchad une aide technique en matière de sécurité routière. Cette assistance s'est concentrée sur le... Read more

Safer roads in Chad

Publication/report R-2002-7E
Published: 2002 (SWOV): Sluis, Jan van der
Tags: Infrastructure, Policy, Human behaviour in traffic, Technology & ITS, Road safety in numbers, Transport mode, Risks, Enforcement, Education, International,road network
In the framework of the National Transport Support Project, SWOV provided local experts in Chad with technical assistance on road safety. The assistance focussed on the development of a comprehensive...

Verkeerstechnische ontwerpelementen met oog voor de oudere verkeersdeelnemer

Publication/report R-2002-8
Published: 2002 (SWOV): Davidse, Drs. R.J.
Tags: Human behaviour in traffic, Transport mode, Road safety in numbers, Risks, Policy, Infrastructure, Enforcement, Education, Technology & ITS, International,old people
Dit rapport doet verslag van een deelstudie binnen het project ‘Ouderen in het Drentse verkeer'. Binnen dit project worden oplossingsrichtingen gezocht voor een reductie van het aantal slachtoffers... Read more